KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Lesy ČR vypisují druhou část zakázek na lesnické práce v letech 2008-2010

01/08/07
MZe ČR

Tisková zpráva,  Praha 31.července 2007

 Státní podnik Lesy ČR vypíše v těchto dnech druhou část zadávacího řízení na lesnické práce do roku 2010. Jedná se celkem o 159 smluvních územních jednotek na nichž bude obchod s dřívím probíhat v režii firmy pracující na dané lokalitě.
 
Od vypsání poběží 49-ti denní lhůta pro podání nabídek.První část zakázek byla vypsána 9. a 10.7.2007 a v současnosti běží lhůty na podání nabídek.
 
Vyhlášení zadávacího řízení na zakázky je výsledkem jednání mezi ministerstvem zemědělství a konfederací lesnických a dřevařských společností. Tato jednání ukončil podpis memoranda o hospodaření se státním lesním majetkem do roku 2010 ze dne 27.6.2007. „Podpisem memoranda jsme uzavřeli dlouhá a náročná jednání a nalezli jsme kompromis, který nám umožňuje pokračovat v práci“ říká ministr zemědělství Petr Gandalovič a doplňuje „jsem velmi rád, že Lesy ČR mohou vypsat zakázky na lesnické práce pro období 2008 – 2010“.
 
Tyto zakázky se týkají modelu ve kterém budou firmy obchodovat dřevo samy. Jedná se celkem o 159 SÚJ (smluvních územních jednotek) a tedy i o 159 otevřených zadávacích řízení.
„Tím, že necháme oba modely souběžně běžet si slibujeme jasnou odpověď na otázku, který model je lepší,“ říká ministr Gandalovič a dodává „ nezávislá komise oba modely důkladně posoudí a v roce 2009 nám dá jasnou odpověď,“. Stanovisko komise bude podkladem pro návrh zákona o správě státního lesního majetku. Tento zákon by měl zaručit stabilitu a dlouhodobou strategii správy lesního majetku.
 
Bližší informace o těchto veřejných zakázkách naleznete na webových stránkách Lesů České republiky, s.p. www.lesycr.cz .
 
Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace MZe

Lesy České republiky, s.p. vyhlašují druhý typ lesnických zakázek na rok 2008 až 2010
Dnes a v následujících dnech bude na základě rozhodnutí vedení podniku Lesy ČR probíhat odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení na provedení služeb pěstebních činností, dodávku sadebního materiálu a těžebních činností spojených s prodejem dříví na lokalitě „při pni“ smluvnímu partnerovi pro rok 2008 až 2010.

Bude se jednat o 159 SÚJ (tj. smluvních územních jednotek) a tedy i samostatných otevřených zadávacích řízení. Předpokládaná hodnota služeb souhrnně za všechny SÚJ činí 4,6 mld. Kč. Celková těžba realizovaného dříví bude 10,3 mil. m3 za celé tříleté období, tzn. v průměru cca 3 435 tis. m3 těžby na jeden rok plnění předmětu zakázek.

Uchazeči si budou moci stáhnout příslušné zadávací dokumentace z webových stránek zadavatele www.lesycr.cz od zítřejšího dne pro první část uveřejněných SÚJ. V dalších dvou dnech budou postupně přístupné podkladové soubory i pro zbývající SÚJ. Příslušná délka lhůty pro podání nabídek ke konkrétní SÚJ bude součástí formulářů vyhlášení zakázky zveřejněných na adrese www.isvzus.cz/usisvz/  firmou CPS consulting, s.r.o. zajišťující zadávání těchto veřejných zakázek pro státní podnik.

První typ lesnických zakázek s těžebními činnostmi končícími s výrobou dříví na lokalitě OM (tj. odvozní místo), odkud bude již obchod dřívím probíhat v režii státního podniku je spuštěn, a to na základě zadávacích řízení zahájených ve dnech 9. a 10. 7. 2007.

Podnik Lesy České republiky tedy naplňuje všechny ustanovení Memoranda uzavřeného mezi KLDS a MZe, včetně podmínky vyhlášení druhého typu lesnických zakázek nejpozději do 30 dnů od vyhlášení prvního typu zakázek.

V zájmu vedení státního podniku Lesů České republiky je naplnění všech bodů Memoranda uzavřeného mezi KLDS a MZe při zachování rovných, transparentních a nediskriminačních podmínek a dosáhnout tak konečné shody v oblasti smluvních vztahů s podnikatelskými subjekty.

V Hradci Králové 30. července 2007

Šárka Kubelková
vedoucí odboru tiskového a public relations a tisková mluvčí

 

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce