KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

MAP: monitorování zemědělské obchodní politiky

28/08/07
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Jsou k dispozici publikace vydávané Evropskou komisí, GŘ pro zemědělství týkající se obchodování se zemědělskými produkty.

Na internetových stránkách Evropské komise, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova jsou k dispozici dva typy dokumentů, které se týkají MAP (Monitoring Agri-trade Policy). Jsou to:
* MAP Newsletter: zpravodaj (vychází čtvrtletně) zabývající se analýzou problémů souvisejících se zemědělským obchodem a politikou týkající se tohoto obchodu;
* MAP Briefs: krátké komentáře ke specifickým problémům v zemědělském obchodě.
 
V roce 2007 byly dosud publikovány tyto dokumenty:
MAP Newsletter č. 1 (květen 2007): zaměřuje se na ceny zemědělských komodit;
MAP Newsletter č. 2 (červenec 2007): zaměřuje se na změny v obchodě EU se zemědělskými produkty;
MAP Briefs č. 1 (31. července 2007): aktualizuje MAP Newsletter č. 1 z hlediska světových trhů zemědělských komodit a to jako reakci na publikování “OECD-FAO Agricultural Outlook 2007–2016”.
Přehled všech publikovaných dokumentů MAP (Newsletter a Briefs) vydávaných od roku 2005 je na internetových stránkách Evropské komise.
 

Zařazeno v Aktuálně