KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 883/2007

09/08/07
ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 883/2007 ze dne 26. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin.

ze dne 26.
kterým se m
interven

ŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 883/2007července 2007,ění nařízení (ES) č. 824/2000, kterým se stanoví postupy pro přejímání obilovinčními agenturami a metody analýzy pro určování jakosti obilovin

Zařazeno v Aktuálně