KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Nitrátová směrnice – připravované změny

14/08/07

Vysvětlení včetně výčtu katastrů, kterých se to týká

Zařazeno v Aktuálně