KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prognóza výnosů plodin v EU v roce 2007

14/08/07
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Je k dispozici zpráva Evropské komise o předpokládaných výnosech hlavních plodin v EU-27 v roce 2007.

Evropská komise uveřejnila dne 24. července 2007 svou každoroční prognózu výnosů plodin v Evropě. Prognózu vypracovává Společné výzkumné středisko (JRC) pro hlavní plodiny, přičemž bere do úvahy vliv počasí na produkci plodin. Vychází se ze zdokonalených metodologií využívajících satelitní snímání parametrů a matematických modelů, které simulují růst plodin. Více informací o vytváření prognóz výnosů plodin, analýzách a dále úplný popis metodologie je k dispozici na internetových stránkách JRC.
Prognóza výnosů plodin v EU-27 v roce 2007 (viz příloha) obsahuje údaje týkající se:
* celkových cereálií,
* analýzy podle jednotlivých plodin a zemí:
– celková pšenice (odrůdy měkké i durum),
– celkový ječmen (odrůdy zimní i jarní),
– kukuřice na zrno,
– slunečnice a cukrová řepa,
– řepka a brambory,
– rýže,
* analýzy krmiv a pícnin.
 
Vlivy tepla, sucha a nadměrných srážek v Evropě přinášejí smíšené výsledky.
 
Příloha: Crop yield forecasts for 2007 (dokument Word, 9,80 MB)
 

Zařazeno v Rostlinná výroba