KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vesnicí roku 2007 se ve středních Čechách stala obec Kondrac

01/08/07
Středočeský kraj

Ve středočeské obci Kondrac, jež se stala vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2007, byla v úterý 24. července 2007 slavnostně předána ocenění zástupcům všech obcí, které v soutěži uspěly.

 Do soutěže se přihlásilo celkem 49 středočeských obcí. Vítězové přebrali svá ocenění z rukou hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla a radního Antonína Podzimka, který byl členem hodnotitelské komise.

Cílem soutěže Vesnice roku 2007 je propagace malých obcí a povzbuzení jejich obyvatel k aktivní účasti na rozvoji svého domova. Vyhlašovateli soutěže jsou: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Spolupracující úřady a organizace jsou: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Folklórní sdružení ČR.

Krajská hodnotitelská komise pracovala ve složení:

Ladislav Hejný, předseda komise, starosta obce Pravonín, která zvítězila v krajském kole soutěže Vesnice roku v roce 2005
Josef Kocourek, místopředseda komise, starosta obce Jankov
Antonín Podzimek, radní pro oblast financí, zahraničních vztahů a kontroly
Ing. Václava Čermáková, Magistrát Hlavního města Prahy, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
Věra Krajíčková, Knihovna Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi
Ing. Blanka Řeháková, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
PaedDr. Věra Libichová, Ministerstvo zemědělství ČR, ředitelka Zem.agentury a pozemkového úřadu MZ Kladno
Lucie Burešová, odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Středočeského kraje

Komise navštívila v období 24.5.2007 – 29.6.2007 všechny přihlášené obce, které předaly přihlášky na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve stanoveném termínu do 27.4.2007. Závěrečné jednání hodnotitelské komise se uskutečnilo 29.6.2007 s tímto závěrem:

Zlatou stuhu a celkové vítězství za Středočeský kraj získala obec Kondrac (okres Benešov),
Modrou stuhu za společenský život dostala obec Hlavenec (okres Praha-východ),
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí obdržela obec Veliš (okres Benešov),
Bílou stuhu za činnost s mládeží dostala obec Petrovice (okres Příbram)
a Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělskými subjekty obec Vlkaneč (okres Kutná Hora).

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny obdržela obec Louňovice (okres Praha-východ),
Diplom za vzorné vedení obecní kroniky obec Chorušice (okres Mělník),
Diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci – (Fulínova cena) obec Řepov (okres Mladá Boleslav).

Komise dále ocenila další obce za konkrétní oblast v rozvoji venkova, činnosti spolků a přístupu k obnově vesnice:

– Oplany (okrese Praha-východ) – za všestranný rozvoj obce
– Bratronice (okres Kladno), Drahňovice (okres Benešov), Otročiněves (okres Beroun) – za soustavně kvalitní společenský život v obci
– Velký Borek (okres Mělník) – za příkladnou podporu mládeže
– Církvice (okres Kutná Hora), Soběhrdy (okres Benešov) – za ojedinělý přínos ochotnickému divadelnictví
– Boseň (okres Mnichovo Hradiště), Máslovice (okres Praha-východ), Kamberk (okres Benešov) – za přínos pro rozvoj cestovního ruchu a vzornou prezentaci obce
– Skryje (okres Rakovník), Vrančice (okres Příbram) – za vytrvalou snahu o udržení života na venkově
– Ostředek (okres Benešov) – za péči o uchování kulturního dědictví obce
– Všeradice (okres Beroun) – za rozvoj kultury a umění v obci
– Kněževes (okres Rakovník) – za soustavnou podporu sportu a tělovýchovy v obci
– Blažejovice (okres Benešov) – za mimořádně citlivý přístup ke vzhledu krajiny

Zvláštní ocenění bylo uděleno Ing. Václavě Čermákové, zástupkyni Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu a dlouholeté člence hodnotitelských komisí, za její odborný a konzultační přínos pro přihlášené obce.

„Těší mě, že se letos přihlásilo tolik obcí. Je to určitě důkaz, že se starostové snaží svá území rozvíjet a zkrášlovat. Úspěch v soutěži je pro ně důležitou odměnou,“ uvedl hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl.

(24.7.2007)

Zařazeno v Novinky