KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 15

29/08/07
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

za období 30.7. – 12.8. 2007

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Odbor ochrany proti škodlivým organismům
_______________________Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05_________________________

Praha, 15.8. 2007

1. Počasí
Začátkem sledovaného období bylo chladno, denní teploty se místy pohybovaly jen okolo 15°C, ranní teploty klesaly k 3 – 5°C (západní Čechy – ve vyšších polohách místy přízemní mrazíky). V dalších dnech došlo k postupnému oteplování na 25 – 30°C. Přechod fronty v druhé polovině sledovaného období přinesl mírné ochlazení s denními teplotami v rozmezí 15 – 24°C. Místy se vyskytly lokální bouřky doprovázené přívalovými dešti (např. 7.8. Plzeň-jih /Stod – 60 mm/) a kroupami (východní Čechy).

2. Posouzení aktuálního stavu výskytu škodlivých organismů a poruch
OBILNINY
PŠENICE OZIMÁ (RF 99)
Výskyt sněti mazlavé (Tilletia caries) byl zjištěn v okrese Opava (Ludgeřovice, Větřkovice); jednalo se o nemořené osivo.
Lokálně střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) po sklizni byl zjištěn v okresech Tábor, Klatovy, Brno-venkov a Znojmo; je předpoklad nárůstu populace.
KUKUŘICE (RF 71 – 75)
Lokálně střední výskyt sněti kukuřičné (Ustilago maydis) byl zaznamenán v okresech Ústí nad Orlicí (Choceň) a Rychnov nad Kněžnou; lokální výskyty byly pozorovány ve všech okresech na jižní Moravě a ve většině okresů v jižních Čechách.
Další nálety bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera – DVV) do feromonových lapačů byly zaznamenány v okresech Ústí nad Orlicí (Vračovice – 1ks), Chrudim (Čankovice – 1ks, Dřevíkov – 1ks, Moravany u Ronova n.D. – 3ks); na jižní Moravě až silné nálety v okresech Blansko, Brno-venkov, Kroměříž, Prostějov, Jihlava, Třebíč; na severní Moravě a ve Slezsku většinou slabší nálety v okresech Olomouc, Přerov, Opava, Vsetín, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná.
Další úlovky černopásky bavlníkové (Heliothis armigera) byly zachyceny ve světelném lapáku v okrese Jihlava (Rozseč u Třešti – 2ks).
OLEJNINY
ŘEPKA OZIMÁ
Další výskyt bílé hniloby brukvovitých /hlízenky obecné/ (Sclerotinia sclerotiorum) byl zjištěn po sklizni v okrese Blansko.

SLUNEČNICE
První výskyt plísně šedé (Botryotinia fuckeliana) byl sledován v okrese Znojmo (Dyjákovice). Vzhledem k dosavadnímu průběhu počasí se jedná o ojedinělé výskyty.
OKOPANINY
CUKROVKA (RF 48 – 49)
Porosty na jižní Moravě byly oslabeny dlouhotrvajícím suchem a vysokými teplotami.
Ohniskově střední a místní silný výskyt skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) byl zjištěn v okrese Prostějov (Hrubčice).
První výskyt alternariové skvrnitosti (Alternaria tenuis) byl zaznamenán 31.7. v okrese Blansko a postupně  ve všech porostech na jižní Moravě. V loňském roce byly první příznaky sledovány 14.8. v okrese Kladno.
První výskyt padlí řepného (Erysiphe betae) byl zaznamenán 1.8. v okresech Znojmo (Hodonice), Uherské Hradiště (Ostrožská Nová Ves); lokálně střední výskyt byl během sledovaného období pozorován především u zahrádkářů v okresech Brno-venkov a Hodonín; lokálně střední výskyt v okrese Hradec Králové (Starý Bydžov, Mžany).

BRAMBOR (RF 79 – 89)
Vlivem vysokých teplot a nedostatku vody bylo zaznamenáno fyziologické odumírání některých porostů na jižní Moravě.
Lokálně střední výskyt strupovitosti obecné (Streptomyces scabies) byl sledován v okrese Přerov.
Střední výskyty hnědé skvrnitosti listů (Alternaria solani) byly pozorovány v okresech Olomouc (u drobných pěstitelů) a Frýdek-Místek; lokálně střední výskyt v okresech na Vysočině (Žďár nad Sázavou, Jihlava, Třebíč) a na celém území okresu Jindřichův Hradec.
Nárůst intenzity výskytu plísně bramboru (Phytophthora infestans) byl hlášen po deštích koncem července z oblasti severní Moravy a Slezska; v okrese Přerov byl zaznamenán výskyt na hlízách.  I na ostatních pěstitelských plochách v ČR, zejména u drobných pěstitelů a na neošetřených porostech, byly zaznamenány střední až silné výskyty. Na provozních plochách u ošetřených porostů převažovaly slabé výskyty.
Ohniskově silný výskyt brouků letní generace mandelinky bramborové (Leptinotarsa decemlineata) byl zjištěn po insekticidním ošetření v okrese Teplice; lokálně silný výskyt byl pozorován na provozních plochách v okrese Frýdek-Místek, střední až silný výskyt v okrese Chomutov, Opava a lokálně střední výskyt v okrese Blansko.
Lokálně střední výskyt drátovců (larvae Elateridae) byl sledován v okrese Přerov.

CHMEL (RF 75 – 79)
Poškození listů po insekticidním ošetření za vysokých teplot bylo zjištěno v okrese Litoměřice.
Lokálně střední výskyt svilušky chmelové (Tetranychus urticae) byl pozorován v okresech Olomouc a Přerov.
V okrese Přerov (Penčice, Kokory) byl zaznamenán v kořenáčových školkách lokálně silný výskyt housenek babočky paví oko (Inachis io).
PÍCNINY
V okrese Domažlice (Staňkov) byl zaznamenán silný výskyt hraboše polního (Microtus arvalis).

VOJTĚŠKA
Vlivem sucha byly silně poškozeny porosty na semeno v okresech Brno-venkov a Břeclav.
Lokální střední výskyt klopušek (Lygus sp.) byl pozorován na v okrese Břeclav.
Lokálně střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl sledován v okresech na jižní Moravě; v okrese Znojmo došlo k nárůstu intenzity výskytu.
ZELENINA
BRUKVOVITÁ ZELENINA
Přetrvávaly lokálně střední výskyty mšice zelné (Brevicoryne brassicae) u drobných pěstitelů v okresech Přerov; silný výskyt byl sledován v okrese Opava a Frýdek-Místek.
Silné výskyty molice vlaštovičníkové (Aleurodes proletella) byly opakovaně zjištěny u drobných pěstitelů v okresech Olomouc, Přerov, Vsetín a Opava.
Střední až silný výskyt dřepčíka černého (Phyllotreta atra) byl sledován v okrese Chomutov.
Střední výskyt housenek běláska zelného (Pieris brassicae) byl pozorován u drobných pěstitelů např. v okrese Tábor (Planá nad Lužnicí).
Poškození housenkami můr (Lepidoptera) bylo zaznamenáno v okrese Přerov; silný výskyt byl zjištěn v okresech Opava a Frýdek-Místek.

PLODOVÁ ZELENINA
– OKURKA
Nárůst intenzity a až silný výskyt plísně dýňovitých (Pseudoperonospora cubensis) hlavně na neošetřených porostech byl sledován v okresech Opava a Přerov; střední výskyt byl pozorován v okresech Olomouc a Jeseník; lokálně střední, ojediněle až silný výskyt byl zaznamenán v okrese Hodonín (drobní pěstitelé).
Lokálně střední výskyty padlí dýňovitých (Erysiphe oronti, Sphaerotheca fuliginea) byly sledovány u drobných pěstitelů v celé oblasti jižní Moravy.
Lokálně silný výskyt svilušek (Tetranychidae) byl zjištěn ve skleníkách v okrese Vsetín.
Lokálně střední výskyt svilušky chmelové (Tetranychus urticae) byl zaznamenán na jižní Moravě v okresech Břeclav (Drnholec), Hodonín (drobní pěstitelé) a Uherské Hradiště (Tupesy).
Na jižní Moravě převládaly střední výskyty třásněnek (Thysanoptera); lokálně silný výskyt byl zjištěn v okrese Břeclav.

– RAJČE
První příznaky fytoplazmy stolburu (Potato stolbur phytoplasma) byly zjištěny v okrese Břeclav (Němčičky).
Střední výskyt plísně rajčete (Phytophthora infestans) byl sledován např. v okrese Písek (Staré Kestřany, Ražice, Mirotice, Lučkovice, Milevsko, Kovářov).
Lokálně silný výskyt svilušek (Tetranychidae) byl zjištěn v okrese Vsetín.
Úlovky černopásky bavlníkové (Heliothis armigera) byly zaznamenány ve feromonových lapácích v okresech Břeclav (Drnholec – 5 ks).
Místní střední poškození stonků a plodů housenkami osenice polní (Agrotis segetum) bylo pozorováno v okrese Břeclav (Drnholec).

– PAPRIKA
První příznaky fytoplazmy stolburu (Potato stolbur phytoplasma) byly zjištěny v okrese Břeclav (Bulhary).
Úlovky černopásky bavlníkové (Heliothis armigera) byly zaznamenány ve feromonových lapácích v okrese Břeclav (Bulhary – 14 ks).
OVOCNÉ DŘEVINY
JABLOŇ (RF 78)
Silný opad dozrávajících plodů způsobený nedostatkem vláhy byl sledován např. v okrese Havlíčkův Brod.
Laboratorně byl potvrzen výskyt bakteriální spály jabloňovitých (Erwinia amylovora) v okresech Ústí nad Orlicí (Tatenice) a Pardubice (Svinčany).
 Střední až silné výskyty padlí jabloně (Podosphaera leucotricha) byly zaznamenány u náchylných odrůd v okresech na severní Moravě a ve Slezsku; převážně střední výskyty na jižní Moravě.
Ojediněle silné výskyty svilušky ovocné (Panonychus ulmi) byly pozorovány u drobných pěstitelů v okrese Znojmo; lokálně střední výskyt v okresech Brno-město a Hodonín.
Stále byly sledovány nálety obaleče jablečného (Cydia pomonella) do feromonových lapačů; silný výskyt byl pozorován např. v okresech Zlín (Žlutava) a Semily (neošetřované výsadby).
HRUŠEŇ
Silný výskyt bakteriální spály jabloňovitých (Erwinia amylovora) byl zaznamenán byl pozorován ve stromořadí v okrese Teplice (Měrunice, Razice).
Nárůst výskytu rzivosti hrušně (Gymnosporangium sabinae) zejména u náchylných odrůd bylo pozorováno v okrese Vsetín.
Lokálně až střední výskyty moniliniové hniloby hrušní (Monilinia spp.) byly sledovány na jižní Moravě.

SLIVOŇ
Lokálně silný výskyt červené skvrnitosti listů slivoně (Polystigma rubrum) byl zaznamenán např. v okrese Zlín (Vysoké Pole).
Lokálně střední výskyt rzivosti slivoně (Tranzschelia pruni-spinosae) byl pozorován v okrese Zlín (Malenovice).
Lokálně střední výskyty svilušky ovocné (Panonychus ulmi) byly zjištěny v okrese Vsetín; opakovaně v okrese Přerov.
Stále pokračovaly lokálně až silné nálety obaleče švestkového (Cydia funebrana) do feromonových lapáků na jižní Moravě a v okresech Frýdek-Místek, Přerov a Opava.

BROSKVOŇ
Střední až silný výskyt strupovitosti broskví (Venturia carpophila) byl sledován v okresech Opava a Přerov; ojediněle silný výskyt v okrese Náchod (Česká Skalice) u drobných pěstitelů.
DROBNÉ OVOCE
Laboratorně byl potvrzen výskyt antraknózy jahodníku (Colletotrichum acutatum) na šesti odrůdách jahodníku v okrese Semily (množitelské plochy).
RÉVA VINNÁ
Střední až ojediněle silné poškození hroznů slunečním úžehem bylo pozorováno v závislosti na odrůdě, expozici a systému pěstování lokálně v okresech na jižní Moravě (Břeclav, Brno-venkov, Hodonín, Znojmo) a v okrese Mladá Boleslav (Březinka a Bítouchov u drobných pěstitelů).
Lokálně až silný výskyt padlí révy (Blumeria necator) byl pozorován na listech a bobulích v okrese Přerov; na jižní Moravě byl sledován lokálně střední výskyt v okresech Břeclav, Brno-venkov (Těšany) a Hodonín (Mutěnice, Blatnice).
Lokálně střední výskyt hálčivce révového (Calepitrimerus vitis) byl zaznamenán v okrese Břeclav (Brumovice, Němčičky, Perná, Bulhary, Hustopeče).
Začátek letu třetí generace obaleče jednopásého (Eupoecilia ambiquella) a obaleče mramorovaného (Lobesia botrana) byl pozorován na jižní Moravě v okresech Břeclav (Němčičky, Hrušky, Mikulov) a Hodonín (Bzenec, Vnorovy).

OSTATNÍ
K silnému prosychání celých javorů vlivem vysokých teplot došlo v okrese Chomutov.
Silný výskyt bakteriální spály jabloňovitých (Erwinia amylovora) byl zjištěn na hlohu v rozptýlené zeleni v okrese Teplice (Měrunice, Razice).
Silné výskyty skvrnitosti listů jírovce (Guignardia aesculi) byly opakovaně zaznamenány u jírovce maďalu v okrese Olomouc (Olomouc).
Střední výskyty min způsobených klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella) byly pozorovány u jírovce maďalu v okrese Olomouc (Olomouc); silné napadení bylo sledováno v okrese Vsetín (Lešná, Lhotka n. B., Jablůnka).

3. Závěr
V západních Čechách deštivé počasí a velké množství srážek bránily postupu žní, opožděná byla i příprava pozemků pro setí ozimé řepky. Střední až ojediněle silné poškození hroznů révy vinné slunečním úžehem bylo pozorováno v okrese Mladá Boleslav a na jižní Moravě. Silný opad dozrávajících plodů způsobený nedostatkem vláhy byl sledován u ovocných dřevin. Negativní vliv sucha je patrný u většiny sledovaných plodin.
Byly potvrzeny další výskyty bakteriální spály jabloňovitých (Erwinia amylovora), antraknózy jahodníku (Colletotrichum acutatum), laboratorně byl potvrzen výskyt patogena Monilinia fructicola na třešních a višních v okresech Karlovy Vary a Sokolov.
První výskyt alternariové skvrnitosti (Alternaria tenuis) a padlí řepného (Erysiphe betae) byly zjištěny v porostech cukrovky na jižní Moravě.
Nárůst intenzity výskytu plísně okurky (Pseudoperonospora cubensis) byl zaznamenán na Moravě. Nárůst intenzity výskytu plísně bramboru (Phytophthora infestans) byl hlášen po deštích koncem července z oblasti severní Moravy a Slezska.
Další nálety bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera – DVV) do feromonových lapačů byly zaznamenány v Čechách v okresech Ústí nad Orlicí, Chrudim; na jižní Moravě až silné nálety v okresech Blansko, Brno-venkov, Kroměříž, Prostějov, Jihlava, Třebíč; na severní Moravě a ve Slezsku většinou slabší výskyty v okresech Olomouc, Přerov, Opava, Vsetín, Frýdek-Místek, Nový Jičín a Karviná.
Vzhledem k předpokládanému nárůstu populace  hraboše polního (Microtus arvalis) je potřeba zaměřit pozornost na již hlášený převážně střední výskyt ve sledovaných plodinách. 
 
Ing. Tomáš Růžička
vedoucí Odboru ochrany
proti škodlivým organismům

Z podkladů Sekce územních útvarů zpracovala: Ing. Regina Tesařová

Zařazeno v Rostlinná výroba