KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 15

20/08/07
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

za období 30.7. – 12.8. 2007

Zařazeno v Rostlinná výroba