KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Gandalovič: zasadíme se o navýšení mléčných kvót

21/09/07
MZe ČR

Tisková zpráva, Praha, 18.9.2007 

Postupné každoroční navyšování mléčných kvót o 5 – 6 % za současné minimalizace pokut udělovaných producentům za překročení kvóty – takový je plán ministrů zemědělství zemí Visegrádské čtyřky (V-4), které nyní Česká republika předsedá.   Ministr Petr Gandalovič to zdůraznil na dnešním jednání v rámci neformální Rady ministrů zemědělství a rybolovu v portugalském Portu. Iniciativa V-4 směřuje k úplnému odstranění mléčných kvót v letech 2014/15. Požadavek chtějí ministři V-4 přednést na nejbližší Radě ministrů zemědělství a rybolovu na konci září v Bruselu.
 
 „Postupné navyšování kvót o 5 – 6 % ročně je prakticky jediným způsobem, jak zavést do sektoru tržní principy. Požadavek je velmi dobře načasován a ministři zemí Visegrádské čtyřky s ním chtějí vystoupit na  nejbližší Radě ministrů zemědělství a rybolovu koncem září v Bruselu,“ uvedl mj. ministrzemědělství Petr Gandalovič.  „V případě nepřijetí potřebných opatření lze předpokládat další nárůst cen mléka a mléčných produktů, což by vést mohlo ke snížení jejich spotřeby,“ dodal.
 
Jak vyplynulo z jednání neformální Rady ministrů, zkušenosti ze sektoru mléka jsou ve všech zemích V-4 dost podobné, např. polská delegace zmínila současný neustálý růst cen mléka a mléčných produktů, a to v některých případech až o 20 %. Ministr Gandalovič pak formuloval společný požadavek spočívající v postupném každoročním navyšování mléčných kvót o 5 – 6 % za současného snižování penalizace producentů za překročení kvóty.
 
„Možnost takto se seznámit se stanovisky dalších členských států Evropských společenství, navíc států, které sdílejí podobné historické a sociální prostředí, geografické podmínky apod., jako je tomu u zemí Visegrádu, je vždy cenná. Přispívá ke sbližování postojů a tím dále i k hladšímu průběhu jednání na celoevropské úrovni,“ zhodnotil jednání ministrů zemí V-4 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč.
 
Současná vysoká poptávka po mléčné surovině ze strany českých, německých i italských mlékáren způsobuje od 2. poloviny tohoto roku růst cen mléčné suroviny i růst cen výrobků. Nákupní ceny za mléko od července 2007 pomalu rostou a dá se očekávat, že tento trend bude i nadále pokračovat. Potvrzují to také jednání zástupců zemědělských producentů a zpracovatelů mléka, ačkoliv nárůst cen by měl být pozvolný, ne skokový. Zpracovatelé jsou cenově tlumeni odbytem mléčných výrobků zejména v obchodních řetězcích.
 
Ceny zemědělských výrobců za mléko I. a vyšší třídy jakosti vykázaly v červenci oproti předchozím měsícům růst na 7,90 Kč/l, tj. zvýšení od začátku roku o 1,4 %. Předpokládaná cena zemědělských výrobců podle údajů Českomoravského svazu mlékárenského za měsíc srpen 2007 bude na úrovni cca 8,10 Kč/l, tj. meziměsíční zvýšení o 0,20 Kč/l.
Ceny na německém trhu se rovněž výrazně zvýšily a poslední nabídky pro české producenty mléka se pohybují na úrovni 9,50 Kč/l. Rovněž nabídky italských firem se pohybují na vysoké úrovni a v současnosti dosahují dokonce 11,00 Kč/l.
 
Uvedená situace jasně naznačuje, že dojde k dalšímu vývozu mléčné suroviny, která již v loňském roce představovala více jak 10 % z celkových dodávek mléka, tj. cca 300 mil. litrů (313 tis. tun). Odhady vývozu kalendářního roku 2007 se pohybují na úrovni nejméně 400 mil. litrů (410 tis. tun).
 
 
Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace

Zařazeno v Živočišná výroba