KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Jaká je budoucnost SZP z pohledu České republiky?

27/09/07
MZe ČR

Tisková zpráva, Praha, 25. září 2007 

Předběžným prioritám předsednictví České republiky a budoucnosti Společné zemědělské politiky je věnovaný seminář, který probíhá dnes celý den v budově Ministerstva zemědělství ČR. Společná zemědělská politika hraje mezi ostatními evropskými politikami významnou roli především do budoucna z hlediska strategického zásobení potravinami a obnovitelnými zdroji energie a z pohledu rozvoje venkovských regionů. V diskuzi o budoucí podobě SZP se tedy v zásadě řeší dvě otázky: jak má vypadat, aby odpovídala potřebám a výzvám 21. století, a kolik finančních prostředků a z jakých zdrojů má být na ni vyčleněno. Na to odpoví nadcházející „zdravotní pověrka“ a následná velká debata k podobě SZP a její úloze jako významné položce evropského rozpočtu.
 
Ministrzemědělství Petr Gandalovič mj. upozornil na určitou výjimečnost právě našeho předsednického mandátu. „Naše předsednictví bude specifické a role České republiky citlivější navíc z toho důvodu, že v červnu 2009 končí funkční období stávajícího složení Evropské komise a následně se budou konat volby do Evropského parlamentu. To všechno naše předsednictví nepochybně ovlivní a my budeme konfrontováni s mnohem intenzivnější veřejnou diskusí.“
 
„V zemědělském sektoru bude mít naše předsednictví poměrně unikátní rysy z hlediska objemu práce. Dostatečně to dokumentuje sto osmnáct pracovních skupin, osmdesát pět řídících výborů, které budeme muset zásobovat agendou, koordinovat a efektivně administrovat, více než sto zasedání zabývajících se zemědělskou problematikou a přes sedmdesát věnovaných veterinárním a fytosanitárním tématům,“ vypočetl 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč. MZe se teď proto zaměřuje na získání kvalitní expertní základny. „Evidujeme téměř dvě stovky expertů, z čehož přibližně polovina je z ministerstva,“ doplnil náměstek Hlaváč.
 
 Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace

Zařazeno v Aktuálně