KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kraj uspořádal 1. veletrh komunitárních programů

21/09/07
Středočeský kraj

 V budově Krajského úřadu Středočeského kraje se ve středu 19. září 2007 konal 1. veletrh komunitárních programů. Veletrh zahájil úvodním proslovem hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl.

„První veletrh komunitárních programů byl jednou  z letošních nejvýznamnějších akcí Zastoupení Středočeského kraje při Evropských společenstvích. Bez přímého kontaktu s krajem, se starosty, podnikateli a dalšími lidmi ve středních Čechách by práce v Bruselu nebyla možná,“ vysvětlil ředitel Zastoupení PhDr. Petr Hnízdo.

Čeští gestoři programů představili v průběhu veletrhu jednotlivé programy a po celou dobu byli potenciálním zájemcům k dispozici pro konkrétní dotazy k přípravě projektů. „Chtěli jsme poukázat na nové možnosti evropského financování pro obce, neziskové organizace, podnikatele, školy a vzdělávací instituce,“ doplnil Petr Hnízdo.

Komunitární programy představují vedle strukturálních fondů Evropské unie další významný zdroj „evropských peněz“. Komunitární programy podporují obce, vzdělávání, vědu a výzkum, malé a střední podnikání a mnohé další oblasti. Prostředky na komunitární programy nejsou předem přidělovány konkrétní zemi, jako je tomu u strukturálních fondů, ale výzvy jsou vypisovány plošně pro celou Evropu. Kvalitu jednotlivých projektů hodnotí přímo Evropská komise, která finanční prostředky přímo přiděluje.

(20.9.2007)

Zařazeno v Aktuálně, Novinky