KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na restrukturalizaci českého vinařství půjdou více než tři miliony Euro

25/09/07
MZe ČR

Tisková zpráva, Praha, 24. září 2007 

Dalších 309 tisíc Euro na restrukturalizaci vinařského sektoru přiznala České republice Evropská komise. Oproti původnímu návrhu se jedná o více než desetiprocentní nárůst a naši vinaři se průměrným podílem finančních prostředků na celkovou plochu vinic, která po úpravě činí kolem 166 Euro/ha, dostali na první místo ze všech členských států Evropské unie. Celková částka vyčleněná na projekty činí téměř 3 200tis Euro.
 
„Zpráva o navýšení prostředků na restrukturalizaci je ukázkou dokonalého využití strukturálních fondů a skvělé spolupráce resortního ministerstva, Státního zemědělského intervenčního fondu, Svazu vinařů České republiky i našeho stálého zastoupení při EU,“ uvedl mj. ministrzemědělství Petr Gandalovič. „Schválený návrh oproti původnímu navýšil finance téměř všem státům, ale Česká republika je s bezmála jedenácti procenty nejúspěšnější.“
 
Portugalsko si polepšilo o 5%, Španělsko o téměř 4%, Maďarsko o 2,6 %. Pro srovnání k našim průměrným 166 Euro na hektar, Rakousko dosáhlo 128,3 Euro na hektar a unijní průměr představuje €127,7/ha.
 
Pro naše vinice byla vyčleněna celková částka 3 178 866 Euro.
 
Záleží teď na samotných vinařích, jak kvalitní projekty se jim podaří zpracovat a jak vyčleněných prostředků, které jsou poskytovány na základě nařízení vlády č. 245/2004, využijí. Na projekty mohou čerpat až 75%, resp. v metropoli maximálně 50% celkových nákladů. Získané prostředky pomohou zvýšení konkurenceschopnosti českého a moravského vinařství, což je v souladu s cíli právě projednávané reformy sektoru vína.
 
Mgr. Ilona Chalupská
ředitelka odboru komunikace

Zařazeno v Aktuálně