KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář k novému fondu EAFRD a PRV ČR na období 2007-2013 – 1. část prezentací

01/09/07
Josef Sívek / Agroporadenství

Seminář byl určen manažerům místních akčních skupin.

Program semináře:

1 / Aktuální informace o realizaci Osy III. z PRV
2 / Aktuální informace o realizaci Osy IV. z PRV
3 / Informace o činnosti Centra nadace Veronica
4 / Nabídka vzdělávacích aktivit ÚZPI pro MAS

Prezentace 1     Opatření III.2.1.1. – Obnova a rozvoj vesnic

Prezentace 2     Opatření III.2.1.2. – Občanské vybavení a služby

Prezentace 3     Opatření III.2.2. – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Prezentace 4     Opatření III.1.3. – Podpora cestovního ruchu

Prezentace 5     Informace o činnosti Centra nadace Veronica

Prezentace pracovníků MZe jsou stále ještě pracovními materiály, jejichž obsah nemá

konečnou podobu.Oficiálně schválené materiály v konečném znění budou

uveřejněny na stránkách MZe.