KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seznam schválených žádostí PRV – opatření I.3.2

11/09/07
Bohumír Ladman / SZIF

  SZIF schválil 204 žádostí o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí PRV I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců

Státní zemědělský intervenční fond dne 7. 9. 2007 schválil 204 Žádostí o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců v celkové výši podpory 223.392.000,- Kč.

Zařazeno v Novinky a akce