KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Středočeské dožínky 2007

06/09/07

6. října v Lysé nad Labem

Zveme Vás srdečně na letošní Středočeské dožínky.

 V letošním roce se opět potvrdil klíčový vliv přírody na zemědělskou výrobu. Po velmi mírné zimě následovalo teplé a suché jaro. Bez zásoby zimní vláhy byly porosty zcela závislé na jarních srážkách, kterých bylo poskrovnu a vyskytovaly se lokálně. A tak ozimé obilí a řepka narostly a daly úrodu ve Středočeském kraji velmi nerovnoměrnou. Rozdíly ve sklizni mezi okresy, podniky a dokonce i mezi jednotlivými poli byly obrovské, například výnosy ozimé pšenice se pohybují od 2 po 7 tun z hektaru při srovnatelné agrotechnice a tedy i nákladech. Jarní plodiny daly obecně podprůměrný výnos, někdy dokonce nezbylo než porosty jařin zaorat. Průměr (4,44 t/ha obiloviny celkem a 2,98 t/ha řepka, podle přehledu sklizně Agrární komory ČR k 28.8.07) se letos znovu ukazuje jako ošidné číslo. Radost  z poměrně vysokých výkupních cen obilí může mít proto jen část zemědělských podniků.
 Profesní zemědělské organizace, sdružující podniky a soukromé zemědělce ve Středočeském kraji, společně vyhlašují každý rok sedm nejlepších podniků, které získají titul  Zemědělský hospodář Středočeského kraje. Předání ocenění je součástí slavnostního programu Středočeských dožínek.

Středočeské dožínky 2007 se pořádají za finanční podpory Středočeského kraje.

Program:
10.00    přivítání starostou města Lysá nad Labem Mgr. Jiřím Havelkou na náměstí
10.15    dožínkový průvod na Výstaviště v doprovodu mažoretek a Kmochovy hudby
10.30    zahájení Středočeských dožínek 2007 hejtmanem Středočeského kraje ing. Petrem Bendlem
10.45    slavnostní vyhlášení Zemědělských hospodářů Středočeského kraje 2007
11.30    zahájení soutěže Potravinářský výrobek Středočeského kraje roku 2007 
11.45    taneční vystoupení souboru Baráčníci z Lysé nad Labem – Česká beseda
12.15    hodinka rádia Region
13.15 – 16.00   koncert dechové hudby – Kmochova hudba Kolín

Zároveň jste srdečně zváni do našich stánků na výstavišti po celou dobu  výstav ZEMĚDĚLEC 2007 a NÁŠ CHOV 2007  konaných 4.-7.10.2007

Zařazeno v Dožínky