KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Startuje podpora výrobců biopotravin a ekologických zemědělců v rámci Programu rozvoje venkova

15/10/07
Z. Boublík Potravinářská komora

Problematika ekologického zemědělství a produkce českých biopotravin je jednou z priorit ministerstva zemědělství. V pondělí 8. října ministr zemědělství Petr Gandalovič vyhlásil druhé kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro období 2007 – 2013.

Tento program přináší výrobcům biopotravin podporu mimo jiné v rámci opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům. Spolu s ekologickými zemědělci jsou výrazně zvýhodněni při bodovém hodnocení podaných projektů. „Nárok na získání zvýhodňujících bodů má pouze výrobce biopotravin nebo biofarmář, který je současně jejich zpracovatelem“ upřesňuje ministr Petr Gandalovič a dodává: „podmínkou pro získání bodů za ekologické zemědělství je, aby měl žadatel osvědčení o původu biopotraviny.“ Podmínky podpory pro výrobce biopotravin platí obdobným způsobem také pro výrobce biokrmiv.  
 
Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje také ekologické zemědělce dotací na plochu zařazenou do ekologického zemědělství. Od letošního roku je tato podpora součástí Programu rozvoje venkova, kde je dotační titul „Ekologické zemědělství“. Další podporou pro v rámci zmiňovaného programu je Podpora cestovního ruchu, kdy jsou ekologičtí zemědělci bodově zvýhodněni při hodnocení investičních projektů např. v oblasti agroturistiky. Opatření Diverzifikace činností nezemědělské povahy přináší ekologickým zemědělcům bodové zvýhodnění při hodnocení investičních projektů (v oblasti rekonstrukce nebo nové výstavby budov, ploch pro nezemědělskou činnost či nákupu výrobních zařízení sloužících pro nezemědělskou činnost.
 
Žadatelé mohou žádosti k opatřením Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Podpora cestovního ruchu a Diverzifikace činností nezemědělské povahy předkládat od 5. do 26. listopadu 2007, 13.00 hod. na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu
 
Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD/prováděcí předpisy/osa I resp. osa III). Žádosti na tradiční podporu pro ekologické zemědělce na plochu zařazenou do ekologického zemědělství budou přijímány pro rok 2008 v dubnu až květnu 2008 (termín 15.5.2008).
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe