KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zástupci ministerstva zemědělství a chovatelů prasat jednali o situaci v odvětví

29/10/07
MZe ČR

Tisková zpráva

 Zástupci Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě dnes jednali na Ministerstvu zemědělství ČR o současném vývoji v odvětví. Podle mluvčího MZe Petra Vorlíčka šlo o další díl pravidelných jednání mezi představiteli obou institucí.
 
„Ministerstvo jedná se Svazem chovatelů prasat v Čechách a na Moravě pravidelně. Cílem dnešního setkání bylo zhodnocení některých problémových oblastí a specifikace nejasností v postojích obou stran, které mohou zbytečně prodlužovat jakákoli řešení  ,“ uvedl Vorlíček.
Obě strany se podle jeho slov shodly na tom, že diskuze musí být rozdělena do několika oddělených oblastí. Jedná se zejména o přístup k možnosti finančních podpor chovatelů prasat ze státního rozpočtu nebo komplexní řešení problematiky chovu prasat.
 
Podle Petra Vorlíčka se na dnešní schůzce podařilo připravit půdu pro další jednání.
„Zástupci obou stran si vyjasnili postup v otázkách, které je nutné řešit pokud možno okamžitě.   Jiné podklady poslouží pro další jednání mezi ministrem Gandalovičem, Agrární komorou a Svazem chovatelů prasat v Čechách a na Moravě, které by mělo proběhnout v dohledné době,“ dodal Vorlíček.