KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpráva o výskytu škodlivých organismů a poruch č. 17

08/10/07
Státní rostlinolékařská služba Mastná, Belzová

za období 3.9. – 30.9. 2007

STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA
Odbor ochrany proti škodlivým organismům
_______________________Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05_________________________

Praha, 3.10. 2007

1. Počasí
Sledované období se vyznačovalo značnými výkyvy počasí. Začátkem bylo velmi chladno s denními teplotami 10 – 14°C, déšť různé intenzity ve vyšších polohách přecházel ve srážky smíšené. Místy napršelo až 100 mm. (Svitavsko, jižní Čechy). V druhé polovině měsíce se postupně oteplilo a teploty přes den dosahovaly 19 – 24°C, noční teploty se pohybovaly v rozmezí 6 – 12°C. Koncem období byly zaznamenány přízemní mrazíky.

2. Aktuální stav výskytu škodlivých organismů a poruch
OBILNINY
Probíhá průzkum výskytu původců virových zakrslostí obilnin v jejich rezervoárech (obilní výdrol, kukuřice, travní porosty) a v nově založených porostech ozimých obilnin a průzkum výskytu přenašeče viru zakrslosti pšenice kříska polního (Psammotettix alienus).
 Zatím byla ukončena diagnostika výskytu viróz u 14 odebraných vzorků, z nichž bylo 12 pozitivních. Virus zakrslosti pšenice (WDV) byl zjištěn v jednom vzorku (Frýdek-Místek a Ostrava – výdrol), virus žluté zakrslosti ječmene – kmen PAV (BYDV-PAV) ve třech vzorcích (Litoměřice – výdrol, Opava – kukuřice) směsná infekce WDV + BYDV-PAV v 8 vzorcích (Kladno, Jeseník, Vsetín, Zlín – výdroly). Provedeno bylo prozatím celkem 33 průzkumů výskytu kříska polního (v 39 % případů byl zjištěn slabý výskyt, ve 3 % případů střední výskyt a v 33 % případů silný výskyt).
Silnější výskyty křísů na výdrolech obilnin byly potvrzeny v okresech Jeseník (Javorník, Tomíkovice, Skorošice) a Olomouc, výskyty mšic a křísů byly potvrzeny v okrese Přerov, až silné výskyty mšic a křísů na výdrolech byly zaznamenány v okresech Opava a Vsetín.
Střední až silný výskyt kříska polního (Psammotettix alienus). byl sledován na pšenici ozimé např. v okrese Kladno; silný výskyt v okrese Jindřichův Hradec (Třeboň).
Všeobecně silný výskyt mšice střemchové (Rhopalosiphum padi) na výdrolech pšenice ozimé byl pozorován v okresech Jičín (Pševes) a Litoměřice; lokálně střední výskyt mšic (Aphidoidea) byl sledován v okresech Brno-venkov a Uherské Hradiště.
KUKUŘICE (RF 87 – 99)
V nižších polohách probíhala sklizeň silážní kukuřice.
Všeobecně střední výskyt sněti kukuřičné (Ustilago maydis) byl zaznamenán v okresech Písek (Chřesťovice, Kluky u Písku), Jindřichův Hradec (Třeboňsko, Dačicko), Litoměřice, Česká Lípa, Louny (Blšany, Očihov, Lišany), Plzeň – sever a na celé jižní Moravě; lokálně střední výskyt v okresech Semily (Sekerovy Loučky) a Šumperk (Zábřeh); silný výskyt byl zjištěn např. v okresech Příbram a Opava.
Střední až silný výskyt fuzárií (Fusarium spp.) byl sledován na palicích např. v okrese Kladno.
Střední výskyt kolonií mšice kukuřicové (Rhopalosiphum maidis) byl pozorován v okrese Kladno; střední výskyt mšic (Aphidoidea) byl zaznamenán na celé jižní Moravě.
Výskyt bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera – DVV) byl potvrzen v polovině září v okrese Jindřichův Hradec (Dešná). Na jižní Moravě bylo odchyceno za sezónu 5790 jedinců.
Byl ukončen monitoring černopásky bavlníkové (Heliothis armigera); na jižní Moravě bylo odchyceno 985 jedinců v okresech Brno-město, Brno-venkov, Jihlava, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Zlín a Znojmo.
Lokálně silný výskyt zavíječe kukuřičného (Ostrinia nubilalis) byl pozorován v okresech Domažlice; Plzeň – sever (některé pozemky byly v době náletu ošetřeny), dále v okresech Strakonice (Strakonice, Cehnice), Jindřichův Hradec (Třeboňsko, Dačicko) a Vyškov (Dědice u Vyškova); střední výskyt v okresech Kladno, Semily (Roztoky), Brno-venkov (Blučina, Rajhrad), Vsetín a Bruntál.
OLEJNINY
ŘEPKA OZIMÁ (RF 10 – 19)
Vlivem sucha v době setí a vzcházení porostů byly některé porosty nevyrovnané až mezerovité (např.okres Jindřichův Hradec, jižní Morava). Včas zaseté porosty byly v dobrém zdravotním stavu (severní Morava a Slezsko,západní Čechy).
Žloutnutí až vybělení porostů po aplikaci herbicidních přípravků bylo pozorováno v okresech Kutná Hora, Písek (Horní Záhoří u Písku, Kluky u Písku, Chřešťovice), v celé oblasti východních Čech zejména v okresech Svitavy a Hradec Králové, dále v  okresech Klatovy, Domažlice (Mezholezy, Buková a Bonětice) a Bruntál (Zátor).
První výskyt fomové hniloby brukvovitých (Leptosphaeria maculans) byl zjištěn v okrese Uherské Hradiště (Vlčkov, Hluk).
První výskyty dřepčíka olejkového (Psylliodes chrysocephala) byly pozorovány 25.9. v okrese Břeclav (Němčičky) a 26.9. v okrese Hodonín (Vnorovy).
První výskyt pilatky řepkové (Athalia rosae) byl zjištěn v okrese Chrudim (Bílý Kůň).
Střední ohniskový výskyt osenic (Noctuidae) byl sledován v okrese Uherské Hradiště (Vlčkov, Mistřice).
Ohniskově střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl zaznamenán v okresech Rakovník (Veclov, Hřebenáčky, Oráčov, Lišany, Lužná, ad.) Bruntál (Krnov); ohniskově silný výskyt v okresech Strakonice (Jetišov), Klatovy (Soběšice), Jeseník (Velká Kraš).
Lokálně střední výskyt slimáků (Limacidae) a slimáčků (Agriolimacidae) byl sledován v okrese Jindřichův Hradec.

SLUNEČNICE
Ojedinělý silný výskyt hlízenky obecné (Sclerotinia sclerotiorum) byl zjištěn 26.9. v okrese Vyškov (Habrovany); ojediněle střední výskyt v okrese Brno-venkov (Blučina).
Ohniskově střední výskyt rzi slunečnicové (Puccinia helianthi) na listech byl zaznamenán v okrese Uherské Hradiště.
OKOPANINY
KRMNÁ ŘEPA
Lokálně střední výskyt plísně řepné (Peronospora schachtii) byl zjištěn v okrese Brno-venkov (Popovice).
Ohniskově střední výskyt skvrnatičky řepné (Cercospora beticola) byl sledován na v okrese Uherské Hradiště.
BRAMBOR
Ohniskově silný výskyt hnědé skvrnitosti listů (Alternaria solani) bylo zaznamenáno v okrese Šumperk (Mohelnice – odrůda Inovátor).
Místy střední výskyt strupovitosti obecné (Streptomyces scabies) byl pozorován v celém okrese Svitavy a v okrese Tábor (Vodice).
Střední výskyt bakteriální měkké hniloby hlíz bramboru (Erwinia carotovora) byl zjištěn v okresech Příbram a Trutnov (Volanov – odrůda Dali).
Střední výskyt plísně bramboru (Phytophthora infestans) byl zaznamenán v okresech Příbram, Klatovy (Hlavňovice) a Plzeň-jih.
Lokální poškození hlíz drátovci (larvae Elateridae) bylo zaznamenáno na zahrádkách v okrese Semily.
Lokálně škodlivý výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl pozorován např. v okrese Příbram (Březnicko, Dobříšsko).
PÍCNINY
Silný výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl zjištěn v okresech Rychnov nad Kněžnou a Svitavy (Morašice, Cerekvice n. L., Opatovec).

VOJTĚŠKA
Střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl pozorován v okresech Rakovník (Mutějovice), Jičín (Stříbrnice); lokálně střední výskyt v okresech Zlín, Kroměříž, Třebíč; všeobecně střední až silný výskyt v okrese Kladno; lokálně silný výskyt v okresech Břeclav (Rakvice, Boleradice, Drnholec-ošetřeno), Zlín (Lípa); všeobecně silný výskyt v okrese Hodonín (Vnorovy, Bzenec, Čejkovice); silný výskyt v okrese Rakovník (Lubná, Čistá). Velmi silný plošný výskyt byl zjištěn v okrese Praha-východ (Nehvizdy),

JETEL
Silný výskyt padlí jetele (Microsphaera trifolii) byl zaznamenán v okrese Jičín (Liběšice).
Střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl sledován v okrese Olomouc (Troubelice, Cholina, Benkov) zejména na okrajích porostů a v okrese Jihlava, kde bylo provedeno ošetření.
ZELENINA
Laboratorně byl potvrzen virus bronzovitosti rajčete TSWV (Tomato spotted wilt virus) na rajčatech a paprikách v okrese Klatovy (Horažďovice).
Ojedinělý střední výskyt fytoplazmy stolburu (Potato stolbur phytoplasma) na rajčatech byl zjištěn v okrese Brno-venkov (Malešovice),
Poškození housenkami černopásky bavlníkové (Helicoverpa armigera) bylo pozorováno na zelí v okrese Brno-město (v porostu bylo zachyceno 93 dospělců do feromonových lapačů); na okurkách v okrese Prostějov (v porostu bylo zachyceno 38 motýlů); na rajčatech v okresech Břeclav (Tvrdonice, Velké Bílovice, Pouzdřany), Hodonín (Lužice, Mikulčice), Uherské Hradiště (Tupesy) a Znojmo (Loděnice) – (v porostech bylo celkem zachyceno 279 motýlů).
Silné poškození kořenů mrkve plzákem nejmenším (Arion intermedius) bylo zaznamenáno u drobných pěstitelů v okrese Brno-venkov (Čebín).
OVOCNÉ DŘEVINY
Lokálně střední výskyt moniliniové hniloby (Monilinia spp.) na peckovinách byl zaznamenán v okrese Hodonín.
Ohniskově střední výskyt zámotků bekyně zlatořitné (Euproctis chrysorrhoea) byl pozorován v okrese Hodonín (silniční stromořadí Bzenec –Vracov).
 
JABLOŇ
Střední až silný výskyt obaleče jablečného (Cydia pomonella) byl zjištěn především u drobných pěstitelů na Moravě; silný výskyt např. v okresech Semily (až 80% poškození zejména u drobných pěstitelů a v neošetřených výsadbách) a Havlíčkův Brod.
Střední až silný výskyt moniliniové hniloby (Monilinia spp.) na plodech byl pozorován na severní Moravě a ve Slezsku; všeobecně silný výskyt na plodech byl zaznamenán v okrese Litoměřice.
Laboratorně byl potvrzen výskyt patogena Monilinia fructicola v okrese Rychnov nad Kněžnou (Domašín – sad).
HRUŠEŇ
Střední až silný výskyt rzivosti hrušně (Gymnosporangium sabinae) byl sledován v závislosti na odrůdě v okrese Vsetín.
Laboratorně byl potvrzen výskyt patogena Monilinia fructicola v okrese Kladno.

SLIVOŇ
Lokálně střední až silný výskyt moniliniové hniloby (Monilinia spp.) byl zjištěn u drobných pěstitelů na severní Moravě a ve Slezsku.

BROSKVOŇ
Laboratorně byl potvrzen výskyt patogena Monilinia fructicola v okrese Kladno.

MERUŇKA
Laboratorně byl potvrzen výskyt fytoplazmy ESFY (European stone friut yellows phytoplasma) v ovocných sadech v okrese Vyškov (Němčany).
RÉVA VINNÁ
Výskyt fytoplazmy stolburu (Potato stolbur phytoplasma) byl zjištěn  na letorostech v okrese Brno-venkov (Viničné Šumice, Moravské Bránice a Žabičce), podezření z výskytu bylo zaznamenáno v okrese Hodonín (8 vzorků odesláno k laboratornímu rozboru).
Lokálně až silné výskyty padlí révy (Blumeria necator) na listech a bobulích, silné výskyty plísně révy (Plasmopara viticola) na listech; všeobecné výskyty šedé hniloby hroznů révy /plísně šedé/ (Botryotinia fuckeliana) na hroznech byly zjištěny v okrese Přerov a lokálně střední až silný výskyt v okrese Hodonín (Bzenec, Vnorovy, Dambořice), v závislosti na systému ošetření až střední výskyty – lokálně ve všech okresech (Břeclav, Brno-venkov, Uherské Hradiště a Znojmo).
Všeobecně střední až silný výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl sledován v okrese Hodonín (Vnorovy, Bzenec, Šardice).

OSTATNÍ
Střední výskyt listopasa borového (Brachyderes incanus) byl zaznamenán na borovicích v lesní školce v okrese Plzeň-sever (Senec-Zruč).
Všeobecně střední výskyt hraboše polního (Microtus arvalis) byl sledován v zatravněných porostech v okresech Břeclav a Brno-venkov.

3. Závěr
V nižších polohách probíhala sklizeň silážních kukuřic.
K silnému poškození (žloutnutí až vybělení porostů) řepek došlo vlivem aplikace herbicidů.
Laboratorně byly potvrzeny další výskyty patogena Monilinia fructicola.
Byly zaznamenány první výskyty dřepčíka olejkového (Psylliodes chrysocephala) a pilatky řepkové (Athalia rosae).
První výskyt bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera – DVV) v jihočeské oblasti byl potvrzen v polovině září v okrese Jindřichův Hradec (Dešná).
Střední až silné výskyty hraboše polního (Microtus arvalis) byly zaznamenány téměř ve všech sledovaných plodinách (brambory, vojtěška,  jetel, víceleté pícniny, louky ad.). Sledování výskytu tohoto škůdce je třeba věnovat zvýšenou pozornost a při středním až silném výskytu je třeba přistoupit k vhodnému ošetření porostů.

Ing. Tomáš Růžička
vedoucí Odboru ochrany
proti škodlivým organismům

Z podkladů Sekce územních útvarů zpracovala: Ing. Regina Tesařová

Zařazeno v Rostlinná výroba