KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktualizovaná pravidla pro publicitu projektů

23/11/07
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Při realizaci projektů s finančním přispěním z Evropské unie je třeba pamatovat na dodržení podmínek spojených s tak zvanou povinnou publicitou

Jedná se například o uvádění informace, že aktivita byla financována ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj. Podrobné podmínky pravidel užívání publicity naleznete v aktualizovaném metodickém pokynu.

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

 

Zařazeno v Novinky a akce