KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Český venkov umí čerpat evropské peníze

05/11/07
MZe ČR

Den malých obcí

 
Program rozvoje venkova a využití evropských fondů, aktuální problémy místního rozvoje, novela stavebního zákona a podpora bydlení, rozpočtové určení daní a financování územních rozpočtů v roce 2008 – taková byla náplň již 28. Dnů malých obcí, na které se do  Prahy sjeli starostové menších měst a vesnic z celé České republiky. Jako tradičně na pražské setkání zavítal i ministr zemědělství Petr Gandalovič, ministerstvo pro místní rozvoj zastupoval náměstek ministra pro evropské záležitosti a finanční toky Daniel Toušek. O příslušných rezortních nástrojích podpory rozvoje našeho venkova, informovali i reprezentanti ministerstva financí, ministerstva vnitra, ministerstva životního prostřední a ministerstva průmyslu a obchodu.
 
„O tom, že umíme využít evropských prostředků svědčí i skutečnost, že Program rozvoje venkova nám byl schválen jako první z členských zemí EU spolu se Švédskem letos v květnu. Už v prvním kole byl vidět velký zájem a požadované dotace převyšovaly vyčleněnou částku,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič. „Druhé kolo příjmu žádostí  právě probíhá. Podporovaná opatření zahrnují pozemkové úpravy, investice do lesů, přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům nebo obnovu a rozvoj vesnic. Dostane se i na rozvoj cestovního ruchu na venkově a ochranu tamního kulturního dědictví. Celkový objem veřejných prostředků směřujících do Programu rozvoje venkova na období 2007-2013 je přibližně sto miliard korun. Další možnosti se otevírají i v rámci programu LEADER, kam půjde 1,9 miliardy korun, nebo operačního programu rybářství s další miliardou korun,“ vypočetl ministr Gandalovič.
Den malých obcí je tradičním setkáním starostů obcí s představiteli jednotlivých ministerstev, poslanci parlamentu a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších. Akce probíhá dvakrát ročně, na jaře a na podzim, vždy v Praze a ve Vyškově.
Pořadatelem Dne malých obcí jsou Komora obcí SMO ČR, Spolek pro obnovu venkova, časopis Obec a finance, Triada, spol. s r. o. a sdružení Český zavináč. Druhý Den malých obcí letošního podzimu se bude konat ve čtvrtek 1. listopadu 2007od 9.00 hodinve Vyškově na adrese Dědická 29a, Posádkový dům Armády.
Další informace o akci najdete na internetové adrese www.triada.cz.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky