KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Elektronické formuláře Žádosti o proplacení výdajů a Soupisky účetních dokladů ke způsobilým výdajům

21/11/07
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Informace pro příjemce dotace v rámci Osy I., III. a IV

Na webových stránkách (záložka „PRV/EAFRD“ – sekce „Soubory ke stažení“) byly zveřejněny formuláře „Žádosti o proplacení výdajů“ a „Soupiska účetních dokladů ke způsobilým výdajům“ v elektronické podobě.

Formuláře lze vyplňovat po stažení do vlastního PC, softwarový nástroj umožňuje vyplňovat pole pomocí číselníků a kalendáře. Pro snadnější práci s formuláři je třeba mít na počítači nainstalován program Adobe Reader verze 8.1, který je volně (zdarma) ke stažení.

Formuláře je nutné vyplňovat v souladu s instruktážními listy, které jsou již zveřejněny na webových stránkách SZIF.

Vyplněné formuláře „Žádost o proplacení výdajů“ a „Soupiska účetních dokladů ke způsobilým výdajům“ předkládá příjemce dotace na příslušném RO SZIF vždy v tištěné verzi, formulář „Soupiska účetních dokladů ke způsobilým výdajům“ lze navíc předkládat také v elektronické verzi na datovém nosiči CD.

Ing. Zina Salačová
oddělení kontrol PRV a OPR

Formuláře ke stažení:
Žádosti o proplacení výdajů
Soupiska účetních dokladů ke způsobilým výdajům

Zdroj: SZIF