KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007

20/11/07
ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)

kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé
zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007

Zařazeno v Aktuálně