KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Nařízení vlády č. 285/2007 Sb. – včelařské produkty

19/11/07
Ing. František Vomočil / KIS Jihomoravský kraj

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh.

Úplné znění vyhlášky uvedené ve sbírce zákonů – Částka 93 ze dne 15. 11. 2007

http://www.mvcr.cz/sbirka/2007/sb093-07.pdf

Zařazeno v Živočišná výroba