KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Podmínky prodeje kaprů jasně stanovuje zákon

05/11/07
MZe ČR

Tisková zpráva

Podmínky pro stánkový sezónní prodej ryb, tedy mimo jiné prodej tzv. vánočních kaprů, přesně upravuje zákon. Speciální osvědčení prodejci nepotřebují, jejich povinnosti jak v souvislosti se zajištěním prodejního místa tak i ve způsobu prodeje případně usmrcování ryb kontrolují veterináři.
 
Podmínky sezónního prodeje ryb na samostatných prodejních místech stanoví novela veterinárního zákona, která byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 48/2006 Sb. a nabyla účinnosti 27. 2. 2006. Osoba, která hodlá provozovat tento způsob prodeje, musí oznámit místně příslušné krajské veterinární správě nebo Městské veterinární správě v Praze, kdy a kde bude ryby prodávat. Oznámení pro sezónní stánkový prodej ryby není zpoplatněno a prodejci jsou u příslušné krajské (městské) veterinární správy evidováni v samostatném seznamu „Stánkový sezónní prodej ryb“. 
„Prodejci musejí dbát  na ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nesmějí například brát ryby pod skřelemi, ohrožovat jejich oči, zaživa je odšupinovávat, anebo zkoumat pohlaví tím, že by vytlačovali jikry či mlíčí. Usmrcovat je smí jen schváleným způsobem, jen na přání zákazníka, nikoli do zásoby. Nejprve musí omráčit rybu tupým úderem na temeno hlavy a poté vzápětí vykrvit přetnutím žáber,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Prodejci podle jeho slov obdrží veškeré informace o povinnostech souvisejících s usmrcováním ryb na příslušné veterinární správě. K stánkovému sezónnímu prodeji ryb nepotřebují žádné speciální školení nebo osvědčení, ale dodržování uvedených povinností prodejce pravidelně kontrolují inspektoři krajských veterinárních správ, v hlavním městě pak Městské veterinární správy v Praze.
„Smyslem státního veterinárního dozoru není hledat různé obezličky v předpisech, ale zajišťovat to, aby spotřebitelé dostávali na stůl nezávadné potraviny, aby zvířata chovaná a porážená nebyla týrána a abychom podnikatelům neházeli klacky pod nohy. Je nutné říci, že problémů v souvislosti s prodejem vánočních kaprů a dodržování všech povinností v posledních letech výrazně ubylo,“ zdůraznil ministr.
 
Prodejce má povinnost zajistit prodejní místo tak, aby odpovídalo vyhlášce č. 375/2003 Sb., to znamená, že  prodejní místo musí být vybaveno váhami a prodejním pultem s omyvatelnou a dobře čistitelnou pracovní deskou s vyvýšenými okraji; dále dostatečně velkými káděmi na uchování živých ryb v souladu s požadavky na pohodu zvířat a jejich ochranu před týráním. Musí zajistit dostatek čerstvé vody, která musí protékat a tím vodu provzdušňovat a kádě nesmějí být přeplněné. Musí být zajištěný co nejkratší odtok  do kanalizace. Případné kontrole musí prodejce předložit doklad o tom, kde byly ryby naposled sádkovány (dodací list, popřípadě doklad o převzetí ryb).
 
Pokud bude prodejce na žádost zákazníka ryby i zabíjet, kuchat a popřípadě i porcovat, musí mít navíc odpovídající porcovaní desku, nože, paličku na omračování ryb a stěrky, dále pak uzavíratelné a řádně označené nádoby na pevné odpady – vnitřnosti, žábry, šupiny, apod. Osoby, které ryby usmrcují, kuchají nebo porcují, musejí mít zdravotní průkaz a musejí mít ochranné pomůcky, např. omyvatelnou zástěru, gumové holinky a gumové rukavice.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe