KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Reforma společné organizace trhu s vínem

16/11/07
. Jungwirthová

V Praze dne 12.11. 2007

Reforma společné organizace trhu s vínem, postoj ČR a pozice členských států EU k reformě společné organizace trhu s vínem a postoj Svazu vinařů ČR. To jsou témata,  kterými se zabýval dnešní seminář Ministerstva zemědělství ČR v Mikulově.
 
Seminář zahájil svým vystoupením ministr Petr Gandalovič, další příspěvky přednesli náměstek ministra zemědělství Stanislav Kozák, III. tajemník úseku zemědělství a životního prostředí Stálého zastoupení ČR v Bruselu Martin Hlaváček a předseda Svazu vinařů ČR Jiří Sedlo.
„ČR před několika lety nastoupila cestu zvyšování jakosti a plně podporuje cíle reformy. Pokud jde o současný text projednávaného návrhu, zaznamenali jsme pozitivní posun u označování vín a podobně u klučení vinic,“ uvedl Petr Gandalovič.              
EU je největším světovým výrobcem, spotřebitelem, vývozcem a dovozcem vína. Evropský trh s vínem se v posledních letech potýká se značnými přebytky vína, což je patrné také v České republice. EU se snaží řešit problémy s nadbytkem vína pomocí podpor na tzv. dobrovolnou a nouzovou destilaci. Každoročně je tak odstraněno z trhu asi 15 % výroby vína.
Dalším faktorem zhoršujícím trh s vínem v EU, je podle ministra zvyšování dovozů vína z třetích zemí vyšším tempem než vývozy vína z EU. Poměr vývoz — dovoz vína se může již brzy obrátit a EU se může stát čistým dovozcem vína z třetích zemí. Světový obchod s vínem je již vysoce liberalizovaný a dovozní clo na víno je v EU na nízké úrovni. Výroba a prodej vín tzv. „nového světa“ (USA, Austrálie, Argentina, Chile) silně roste. Nepružnost postupů pro přijímání a úpravu enologických postupů v EU je na překážku konkurenceschopnosti s víny z třetích zemí. Nařízení EU jsou příliš složitá, obzvláště pokud jde o definice, enologické postupy označování. EK ve svém sdělení představila možné směry reformy a práce na vybrané zásadní reformě se blíží ke konci. K dohodě o reformě Společné organizace trhu s vínem chce portugalské předsednictví dosáhnout již do konce letošního roku. Reforma trhu s vínem bude pro vinaře znamenat potvrzení dlouhodobého trendu vinařství v České republice, kterým je zaměření se na kvalitu vín.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně