KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sazby SAPS a TOP UP pro r.2007

16/11/07
Ing. Michal Bratršovský / KIS Vysočina

stabovení SAPS a TOP UP na r.2007

Stanovení sazeb na SAPS a Top-Up pro rok 2007
Ministerstvo zemědělství ČR stanovilo sazby pro jednotnou platbu na plochu (SAPS) a národní doplňkové platby (Top-Up) pro rok 2007.
U SAPS byla sazba na jeden hektar zemědělské půdy stanovena ve výši 101,3905 EUR, tj. 2 791,50 Kč/ha. Pro národní doplňkové platby Top-Up jsou sazby platné pro rok 2007 uvedeny v následující tabulce:
 
Přehled sazeb Top-Up pro rok 2007
Top-Up 2007
Sazba Kč/jednotka
Počet jednotek
Celkem Kč (nárokovaná částka)
Chmel
6 430,00 Kč/ha
5 660,77 ha
36 398 751
Len na vlákno 
3 843,40 Kč/ha
2 639,63 ha
10 145 154
Orná půda
1 755,10 Kč/ha
2 570 218,21 ha
4 510 989 980
Bramborový škrob – decouplovaný 
810,50 Kč/t
33 316,66 t
27 003 153
Přežvýkavci 
2 548,90 Kč/VDJ
1 021 602,15 VDJ
2 603 961 720
 
Výplaty SAPS (o který požádalo více jak 22 tis. farmářů na celkem 3 504 813,54 ha) začnou jako obvykle 1. prosince, respektive v pondělí 3. prosince, tak jak je stanoveno v předpise EK. Výplaty Top-Up více než 18 tis. žadatelům budou následovat po přiznání dotace SAPS.
 
                                                                                                         

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce