KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Sborník přednášek z Národní konference o venkovu

27/11/07
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Konference se konala ve dnech 13.-14.11.2007

Ve dnech 13.-14. listopadu se v Boskovicích konala III. Národní konference o venkovu. Hlavním organizátorem konference byla Národní síť Místních akčních skupin, Ministerstvo zemědělství ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR. Pogram konference, doprovodných akcí, jakož i péči o účastníky zajistila MAS Boskovicko PLUS. V průběhu konference byly, jak se již stalo tradicí, otevírány tzv. kulaté pracovní stoly, kde se konzultovala dílčí témata konference. 

Prezentace a materiály ke stažení:

LEADER – Budoucnost venkova (PhDr. Petr Sušanka, NS MAS ČR, o.s.)
Východiska ze situace zmenšování rozměru českého zemědělství (Ing. Jan Záhorka, tajemník AK ČR)
Rozvoj venkova – prezentace portálu Infovenkov (Bc. Michala Görčöšová, ÚZPI)
Klíčové faktory úspěchu a efektivity intervencí místních akčních skupin (Jan Martínek, CPKP)
Regionální operační program NUTS II Severovýchod (Ing. Martina Elichová, Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod)
Financování malých obcí 2008 – 2009 (Ing. Luděk Tesař, MAS Tesař)
Situace a spolupráce MAS na úrovni jednotlivých krajů České republiky (Jan Florian jr., člen Výboru NS MAS ČR o.s. za Plzeňský kraj)

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013 (MŠMT)
OPŽP a jeho využití pro všechny subjekty venkovského prostoru (Ing. Jana Tywoniaková, euromanager MAS POSÁZAVÍ)

Prezentace OPŽP 2007 – 2013  (Ing. Jana Tywoniaková, euromanager MAS POSÁZAVÍ)
Spolek  pro obnovu venkova ČR (Mgr.Eduard Kavala, předseda spolku)

ROP Moravskoslezsko (Ing. Daniel Foltýnek, Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko)
Regionální operační program NUTS 2 Jihovýchod 2007 – 2013 (Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod) 

Prezentaci INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM  pro období 2007 – 2013 od Ing. arch. Kamily Matouškové, CSc. zašleme na požádání (gorcosova@uzpi.cz)