KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seznamy schválených žádostí o dotaci na modernizaci zemědělských podniků jsou na webu

12/11/07
MZe ČR

Tisková zpráva

Seznamy schválených projektů pro opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků byly dnešním dnem publikovány na webových stránkách SZIF a Ministerstva zemědělství ČR.
 
Zájemci mohou tyto seznamy spolu se specifikací projektu najít pod odkazem Podpora z EU a národní dotace/ EAFRD – Program rozvoje venkova /schválené projekty. Na uvedených webových stránkách lze nalézt následující informace:
 
Schválené Žádosti o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.1.1.1.
Modernizace zemědělských podniků – záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu
Státní zemědělský intervenční fond dne 8.11.2007 schválil 451 Žádostí o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu v celkové výši podpory 1.033.292.335,- Kč.
 
 
Schválené Žádosti o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.1.1.1.
Modernizace zemědělských podniků – záměr b) Stavby a technologie pro rostlinou výrobu
Státní zemědělský intervenční fond dne 8.11.2007 schválil 135 Žádostí o dotaci v rámci prvního kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova – opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu v celkové výši podpory 302.866.561,- Kč.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně, Novinky a akce