KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Středočeský kraj otevírá v Praze Informační centrum pro turisty

05/11/07
Středočeský kraj

Tisková zpráva

 Středočeský kraj má od úterý 30. října 2007 v Praze  nové Informační centrum pro turisty. Sídlí v budově Českého muzea výtvarných umění v Husově ulici 19, přímo na Královské cestě. Slavnostního otevření se zúčastnili hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl, radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče Jiřina Pospíšilová a radní pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu Ladislav Kutík.

„Náš zájem je jednoznačný – chceme prostřednictvím nového informačního centra přilákat do Středočeského kraje více turistů, pomáhat rozvoji cestovního ruchu a vytvářet příznivé podmínky pro všechny veřejné i podnikatelské aktivity v této oblasti,“  popisuje záměry kraje hejtman Ing. Petr Bendl.

Kromě informačních materiálů je návštěvníkům centra k dispozici nástěnná mapa kraje s velkoformátovými fotografiemi památek a turistických cílů v kraji. Využívat mohou také dva terminály s přístupem na internet a k informačnímu a rezervačnímu systému kraje. Po celý den poběží v Informačním centru projekce fotografií kraje a nového prezentačního snímku, který získal ocenění na letošním festivalu Tour Region Film.

„Informační centrum má také pomáhat propagaci kulturních institucí, které Středočeský kraj zřizuje. Nově upravený vstupní prostor Českého muzea výtvarných umění by měl přispět i k posílení návštěvnosti tohoto zařízení,“ uvedla radní Středočeského kraje pro kulturu a památkovou péči Jiřina Pospíšilová.

Otevřením Informačního centra Středočeského kraje se současně významným způsobem rozšiřuje prostor dalším subjektům – především městům, obcím a mikroregionům – prezentovat svá turistická lákadla a kulturní akce.

„Usilovat budeme o to, aby se v budoucnu naše Informační centrum propojilo úzce se všemi podobnými místy v regionu a dokázalo s nimi úzce spolupracovat při výměně informací i jednotlivých propagačních materiálů,“ zdůraznil radní Středočeského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Ladislav Kutík.

Zařazeno v Novinky