KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Upozornění na aktualizaci Seznamu dokumentace k zadávacímu řízení

19/11/07
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Na webových stránkách SZIF (záložka „PRV/EAFRD“ – sekce „Soubory ke stažení“) byla zveřejněna aktualizovaná verze dokumentu „Seznam dokumentace k zadávacímu řízení“.

Aktualizace byla provedena v části „PŘEHLED DOKUMENTACE ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRV MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 Sb.“ ve smyslu upřesnění bodu 11 písm. b) odstavec 3 obecné části Pravidel PRV (možnost zadání zakázky prostřednictvím uveřejnění v informačním systému – bývalé centrální adresy).

Ing. Magdalena Stiebitzová
odbor kontrol projektových opatření rozvoje venkova

Zdroj: SZIF