KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ustavující schůze středočeského SPOV

05/11/07

26. listopadu 2007 v Praze

 
 
 
Pozvánka
 
 
na ustavující Valnou hromadu Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje, která se bude konat dne 26.listopadu 2007 od 10.00 hod. v prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje, zasedací místnosti 1015, Praha – Smíchov.
 
 
Program:
  1. Zahájení – Ing. Bena,CSc.
  2. Program rozvoje venkova ČR – MZe ČR – Ing. Zemanová – konkrétní dotazy a diskuse
  3. Informace o práci SPOV ČR – Ing. Harnová
  4. Statut SPOV SK, jednací řád, volební řád, cíle SPOV SK
  5. Volba předsednictva
  6. Diskuse
  7. Závěr
 
 
 
N Á V R A T K A[1] – P Ř I H L Á Š K A
 
Potvrzení účasti na jednání
 
 
Titul, jméno a příjmení: 
 
Obec:
 
Telefon: 
E-mail:
Odpověď zašlete laskavě na adresu e-mail:ondrej.marek@cpkp.cz do 15.11.2007
K bodu č. 2 výše uvedeného Programu mám tento dotaz:
 
 


[1]Návratku zkopírujte do e-mailu odpovědi a vypište požadované údaje

Zařazeno v Novinky