KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výbor Regionální rady Střední Čechy aktualizoval plán výzev na rok 2007

27/11/07
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Výbor Regionální rady schválil aktualizovaný plán výzev na rok 2007. Do konce roku 2007 budou vyhlášeny výzvy v celé prioritní ose 2 – Cestovní ruch a v oblastech podpory 1.2 – Udržitelné formy veřejné dopravy a 1.1 – Regionální dopravní infrastruktura

Vzhledem k plánovanému schválení ROP Střední Čechy Evropskou komisí byl aktualizován Plán výzev na rok 2007. K již probíhajícím výzvám na technickou pomoc a silnice II. a III. třídy přibudou od 20. 12. 2007 také výzvy v následujících oblastech podpory:

1.1 – Regionální dopravní infrastruktura (zaměřeno na místní komunikace zpřístupňující průmyslové areály)

1.2 – Udržitelné formy veřejné dopravy (mimo nákupu autobusů)

2.1 – Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu

2.2 – Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

2.3 – Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje

Přesné podmínky výzev včetně alokací, termínů a dokumentace budou zveřejněny po vyhlášení výzev Výborem Regionální rady. V současné době doporučujeme žadatelům seznámit se s Pokyny pro žadatele pro výzvu č. 1, jejichž části A a B budou obdobné i pro další výzvy.

V první polovině ledna 2008 budou pořádány workshopy, na kterých budou žadatelé detailně seznámeni s podmínkami vyhlášených výzev. Bližší informace o termínech konání a možnosti přihlášení budou zveřejněny na webových stránkách ROP

Plán výzev na rok 2007

Zdroj: Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy