KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška 287/2007 Sb.  – o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

26/11/07
Ing. František Vomočil / KIS Jihomoravský kraj

Vyhláška 287/2007 Sb.  – o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

Vyhláška 287/2007 Sb.  – o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

Stanoví se seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, a trvalé travní porosty, odvozenými od bonitovaných půdně ekologických jednotek zemědělských pozemků, jejichž ceny stanoví zvláštní právní předpis.

Seznam katastrálních území je uveden v příloze vyhlášky

Úplné znění vyhlášky uvedené ve sbírce zákonů – Částka 94 ze dne 21. 11. 2007

Zařazeno v Aktuálně