KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Aktualizovaná Příručka pro žadatele do OPŽP

07/12/07
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Dne 20.11.2007 byla zveřejněna aktualizovaná Příručka pro žadatele – potenciální předkladatele projektových žádostí do Operačního programu Životní prostředí. Příručka byla upravena pro potřeby 2. výzvy

Příručka pro žadatele zahrnuje identifikaci projektového záměru, jeho převedení do písemné žádosti, její předložení dle požadavků a pravidel zprostředkujícího subjektu a následný proces hodnocení v rámci stanovených procedur, včetně nástinu klíčových procedur při realizaci akce.

Příručka navazuje na následující závazné dokumenty: Programový dokument Operačního programu Životní Prostředí, Implementační dokument OP ŽP, aktuální verzi Směrnice MŽP č. 7/2007 pro předkládání žádostí o poskytování finančních prostředků pro projekty z OP ŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR, Výzvu k předkládání žádostí, Závazné pokyny pro žadatele a doplňující informace pro konečné příjemce a konečně Metodiku zadávání veřejných zakázek.

Příručka ke stažení

Zdroj: OPŽP

Zařazeno v Aktuálně