KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Energetické plodiny mohou pěstitelé využít pro vlastní potřebu

14/12/07
MZe ČR

Tisková zpráva

 Pěstitelé energetických plodin dostávají možnost využít je pro vlastní potřebu k výrobě bioplynu, tepla nebo pohonných hmot. Novelou nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin jsou do našeho právního řádu implementována nová nařízení Evropské komise. Ta mají za cíl motivovat pěstitele a dále zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie.
 
„Hlavní změny spočívají v úpravě podmínek použití a zpracování energetických plodin pro potřeby zemědělce na jeho vlastním hospodářství. Podpora pěstování energetických plodin a podpora výroby biomasy je tak v rámci celé Evropské unie doplněna o možnost zpracování a užití suroviny samotným pěstitelem. Protože odpadá dovážení energetické plodiny jinému zpracovateli, proces zpracování se tím výrazně zkracuje,“ vysvětluje ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Energetická plodina při tom musí být primárně určena k výrobě a spotřebě energetických produktů
– bioplynu,    
– tepla,
– elektrické energie,
– dopravních pohonných hmot.
 
Podpora je plně hrazena z prostředků EU a má motivační charakter s cílem zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.
 
„Další  významnou změnou je také posunutí  termínu, do kterého musí žadatelé o podporu na pěstování cukrové řepy pro energetické účely doručit Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prohlášení o sklizni,“ doplňuje ministr Gandalovič. „Na základě zkušeností z průběhu řepných kampaní z posledních let se termín doručení prohlášení mění z 15. prosince příslušného kalendářního roku na 31. ledna roku následujícího po roce podání žádosti.“
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Novinky