KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kampaň Úřadu Regionální rady

05/12/07
Středočeský kraj

na téma čerpání dotací z ROP Střední Čechy byla úspěšně dokončena

 Úřad Regionální rady oslovil během své informační kampaně konané na území Středočeského kraje přes 1100 potenciálních žadatelů o dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy. Pracovníci Úřadu Regionální rady navštívili během tří měsíců celkem 21 pověřených obcí v Středočeském kraji.

Dalších 8 seminářů se konalo na půdě KÚ Středočeského kraje (např. pro mikroregiony, nestátní neziskové organizace). Cílem bylo předat žadatelům aktuální informace o možnosti čerpání ze strukturálních fondů Evropské Unie v programovacím období 2007 – 2013.

Semináře poskytly informace širokému spektru potenciálních příjemců dotací, tzn. obcím, svazkům obcí, neziskovým organizacím a soukromým podnikatelům v cestovním ruchu. Důraz byl kladen na ROP Střední Čechy. Velkým pozitivem bylo, že se do prezentace na seminářích zapojila většina pracovníků Úřadu Regionální rady a došlo tak k přímému seznámení s žadateli v terénu. Účastníci tento způsob prezentací uvítali. Umožnilo jim to pokládat dotazy přímo lidem, s kterými do budoucna budou spolupracovat na svých projektech.

Pořádání takto masivní informační kampaně je ojedinělé mezi všemi Regionálními operačními programy na území České republiky. Úřad Regionální rady je přesvědčen, že informační akce tohoto typu velkou měrou pomohou k úspěšnému čerpání dotací směřujících na území Středočeského kraje z Evropské Unie.

(4.12.2007)