KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr zemědělství Gandalovič schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova

14/12/07
MZe ČR

Tisková zpráva

Dne 12. prosince 2007 schválil ministr zemědělství Petr Gandalovič zpřesnění Pravidel pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České republiky pro období 2007-2013 pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.
 
 
Zpřesnění Pravidel bylo navrženo na základě zkušeností získaných v 1. a 2. kole příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (PRV) a jedná se o tři oblasti úprav:
formální sladění podmínek u Pravidel, která byla schválena pro opatření 1. kola příjmu žádostí, s Pravidly 2. kola příjmu. Toto zpřesnění se týká opatření I.1.1, I.3.2 a III.1.1 – záměry b), c), d) a zajistí ve třetím kole příjmu žádostí stejné podmínky pro všechna vyhlašovaná opatření,
úpravy preferenčních kritérií,
zavedení nové nomenklatury CZ-NACE v rámci opatření III.1.1 a III.1.2, která nahrazuje od 1. 1. 2008 nomenklaturu OKEČ.
V rámci Pravidel pro opatření III.1.1 došlo ke sloučení záměru a) se  záměry b), c), d) do jednoho dokumentu (místo původních dvou) a příjem žádostí bude v příštím roce vyhlášen na opatření III.1.1 jako celek.
 
Pravidla pro žadatele jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách MZe www.mze.cz, záložka Podpora z EU a národní dotace / EAFRD – Program rozvoje venkova / Pravidla a nařízení vlády k opatření PRV / Osa I, případně Osa III a na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz, záložka PRV/EAFRD. Pro přehlednost je u každého opatření kromě plného aktualizovaného znění Pravidel přiložena i změnová tabulka, která obsahuje přehled schválených změn.
 
Příjem žádostí pro výše uvedená opatření a dále pro opatření II.2.4 Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesa bude dle schváleného a zveřejněného harmonogramu probíhat od 26. února do 17. března 2008. Výjimku tvoří opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, kde bude příjem žádostí probíhat v termínu od 3. března do 14. března 2008. Jak tomu již bylo v letošním roce, příjem žádostí bude probíhat na příslušných regionální odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.
 
Finanční alokace vyčleněná pro toto (třetí) kolo příjmu žádostí činí pro podopatření I.1.1.1 celkem 41,5 mil. EUR, pro opatření I.3.2 celkem 8 mil. EUR, pro opatření II.2.4 celkem 30,7 mil. EUR, opatření III.1.1 celkem 20 mil. EUR a pro opatření III.1.2 13,3 mil. EUR. Jedná se o finanční prostředky EU i ČR a celková částka, která může být rozdělena v tomto kole na uvedená opatření, tedy činí 113,5 mil. EUR.
 
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe