KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Na třetině lokalit je možné uzavřít smlouvy na lesnické práce

04/12/07
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Nezávislá komise, jejímž úkolem je posoudit výhodnost modelů lesního hospodaření, uplatňovaných státním podnikem Lesy ČR v příštích třech letech, minulý týden poprvé zasedla

Oba modely se právě rozbíhají, na třetině lokalit už je možné uzavřít smlouvy na lesnické práce na roky 2008 – 2010.
 
„První zasedání komise je krokem ke stabilitě a průhlednosti v Lesích České republiky,“ říká ministr zemědělství Petr Gandalovič. Komise je složena ze zástupců Ministerstva zemědělství, státního podniku. Lesy ČR a Konfederace lesnických a dřevozpracujících svazů (KLDS). Úkolem komise je objektivně posoudit, který ze dvou modelů lesního hospodaření, které současně poběží v letech 2008-2010, je výhodnější a stane se tak v budoucnu modelem hospodaření se státním lesním majetkem.
 
Vznik komise vychází z memoranda, které dne 27. června 2007 podepsal ministr Gandalovič a zástupce KLDS Ivo Klimša. „Memorandum je podkladem pro novou dlouhodobou strategii hospodaření ve státních lesích a má přinést stabilitu tomuto citlivému sektoru,“ dodává ministr Gandalovič. Na základě práce této komise připraví ministerstvo zemědělství návrh zákona o správě státního lesního majetku.
 
Dohoda mezi lesníky a ministerstvem zemědělství má jasný pozitivní efekt, už dnes je možné uzavřít smlouvy na hospodaření v lesích, spravovaných státním podnikem Lesy ČR na 30 % smluvních územních jednotek. Jedná se celkem o 74 lokalit. 41 lokalit je typu „odvozní místo“, kde vytěžené dřevo obchoduje státní podnik Lesy ČR sám ve vlastní režii, a 33 lokalit typu „při pni“, kde dřevo přímo obchodují vítězné lesnické firmy.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zdroj: MZe

Zařazeno v Novinky a akce