KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Skončila první část vápnění poškozených lesů

19/12/07
MZe ČR

Tisková zpráva, Praha 18.prosince 2007

Letecké vápnění vede ke zlepšení stavu lesů poškozených imisemi. V letošním roce bylo díky MZe zajištěno vápnění 2400 hektarů lesa. Vápnění proběhlo na Českomoravské vrchovině, Šumavě, v Orlických horách a v Krušných horách.
 
„Původní plán vápnění pro letošní rok počítal s 2800 hektary. Vzhledem k tomu, že sníh napadl o měsíc dříve nebylo možné dodržet původní rozsah,“ vysvětlil Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe. I přesto ale ošetřená plocha představuje více než polovinu z  4300 hektarů plánovaných na tento a příští rok.
„Letecké vápnění se provádí v lesích poškozených imisemi. Je důležité pro snížení kyselosti půdy v postižených oblastech. Analýzy půdy, listů a jehličí ukazují, že stav vápněných lesů se výrazně zlepšuje a celý projekt má tedy pro zdraví poškozených lesů pozitivní dopad,“ upozornil Petr Vorlíček.
Vápněním se zároveň snižuje kyselost půdy. Výsledné zlepšení zdraví lesů je patrné pouhým okem. „Ke sledování stavu lesa ve větším měřítku používá ministerstvo zemědělství i družicové snímky postižených oblastí,“ doplnil Petr Vorlíček
 
Dle již uzavřené smlouvy zajistí MZe v příštím roce povápnění minimálně 1500 ha lesních porostů, navíc se pro léta 2008 a 2009 připravují projekty vápnění a hnojení lesů na více než 3500 hektarech. Na těchto projektech spolupracuje Ministerstvo zemědělství s vlastníky lesů a výzkumnými pracovišti. Na místní úrovni pak schvalují vápnění a hnojení orgány ochrany přírody. Takto připravené projekty slouží jako podklad pro zadání veřejné zakázky.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Novinky a akce