KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Středočeský kraj připravuje půjčky obcím na projekty EU

18/12/07
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

V podobě dotací ze strukturálních fondů Evropské unie budou mít obce Středočeského kraje v příštích sedmi letech mimořádnou příležitost získat významné finanční prostředky. Podmínkou pro realizaci projektů za podpory EU je ovšem možnost projekty ze strany obcí kofinancovat.

„Víme přitom, že pro mnoho malých obcí je splnění této podmínky obtížné nebo dokonce neuskutečnitelné. Už v současné době proto poskytujeme obcím dotace na splácení úroků z úvěrů. Zároveň připravujeme program nekomerčních půjček obcím na projektovou přípravu žádostí o dotaci, který by měl ještě více přispět k úspěšnému čerpání evropských finančních prostředků,“ vysvětlil hejtman Středočeského kraje Ing. Petr Bendl.

Návrh rozpočtu na příští rok proto podle jeho slov zahrnuje také významnou částku 100 mil. Kč pro tyto nekomerční půjčky obcím. Další podmínky poskytování půjček kraj v současné době upřesňuje.

Středočeský kraj je charakteristický vysokým podílem obcí do 2 tis. obyvatel. Obcí do 500 obyvatel je 697, do 1 tis. obyvatel 955 a obcí do 2 tis. obyvatel je 1060 z celkového počtu 1 146.

Technická infrastruktura a často i občanská vybavenost zejména v malých obcích je nedostatečná. Nejpatrnější je tento nedostatek v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění splaškových vod a jejich následného čištění a plynofikace. Trvalé problémy obcí spočívají také v přetíženosti dopravní sítě a její nedostatečné obnově. Výraznému zvýšení kvality technické infrastruktury brání, hlavně v nejmenších obcích, nedostatek finančních zdrojů.

Oddělení informací a styku s veřejností Krajského úřadu Středočeského kraje
Kontakt: Martin Kupka, tiskový mluvčí Středočeského kraje, tel. 257280408, 724345456

Prezentace rozpočtu Středočeského kraje na rok 2008

Zdroj: Středočeský kraj