KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Unie omezí použití pesticidů

19/12/07
MZe ČR

Tisková zpráva, Brusel, 18. prosince 2007

Razantní omezení použití pesticidů řeší nová směrnice Evropské komise, kterou včera projednala Rada ministrů zemědělství a rybolovu v Bruselu. Záměrem je nejen snížení používání přípravků na ochranu rostlin a stanovení optimálního způsobu jejich aplikace, ale také zavedení efektivních a jednotných kontrol v jednotlivých členských státech a jejich vzájemné uznávání.
 
K nejzásadnějším změnám patří zákaz leteckých postřiků. Veškeré použití pesticidů v členských státech bude podléhat schvalovacímu procesu určených kompetentních autorit. Text směrnice je připraven pro druhé čtení v Evropském parlamentu.
 
„Schválený text směrnice stanovuje přísná pravidla pro použití pesticidů s cílem chránit lidské zdraví i životní prostředí v rámci celé Unie. Význam směrnice je hlavně v tom, že zasahuje do potravinového řetězce už na jeho počátku. K nejzásadnějším povinnostem patří podle navržené úpravy pravidelná kontrola postřikovacích zařízení a zákaz leteckých postřiků. V určitých odůvodněných případech, například při specifickém složení půdy nebo hrozby rozšíření některých chorob rostlin, je ale možné udělit výjimku,“ vysvětlil ministr Gandalovič.
 
Nařízené kontroly postřikovacích zařízení, které směrnice nastavuje jako povinné, jsou už v řadě členských států vykonávány. U nás se týkají např. polních postřikovačů, rosičů, mořiček osiv a dalších.
 
Komise také vzala na vědomí informaci, že v některých členských státech bude s ohledem na terénní podmínky obtížné zajistit ochranu rostlin jiným způsobem než právě leteckými postřiky.
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe