KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zdravé město Chrudim je nejlepším místem pro život

04/12/07
Ing. Michala Görčöšová / Infovenkov

Prvenství v celosvětové soutěži měst a obcí o titul místa, ve kterém stojí za to žít, si z Londýna dnes přiváží zástupci Zdravého města Chrudim

Chrudim jako první město z České republiky získalo toto prestižní mezinárodní ocenění v konkurenci téměř tří stovek měst z 29 zemí  celého světa. Soutěž je pořádána pod hlavičkou Programu životního prostředí Organizace spojených národů (UNEP) již od roku 1997 a její finálová kola hostí vždy některá ze světových metropolí.

Chrudim se do soutěže zapojila letos na jaře vůbec poprvé a hned se dostavil tento obrovský úspěch. Získala prvenství mezi městy s 20 až 75 tisíci obyvateli, a to v nejtěžší kategorii, která hodnotila celkový rozvoj města v 6 kategoriích. „Stáli jsme proti silné konkurenci měst, jako například St. Cloud z USA či Newark z Velké Británie, říká místostarosta Chrudimi Petr Řezníček, který město ve Velké Británii reprezentoval. Vítězství bylo opravdu zasloužené, vždyť jen samotná příprava prezentací, které shrnovaly rozvoj v každé ze soutěžních kategorií, trvala téměř týden. Chrudim musela prokázat, že se umí starat o historické dědictví, pečovat o přírodu, aktivně podporovat zdravý životní styl obyvatel apod. „Mimo tyto tradiční oblasti jsme museli přesvědčit komisaře, že vše činíme za aktivní a systematické spolupráce veřejnosti všech generací a že naše snaha vede ke strategickému a dlouhodobě udržitelnému rozvoji, což bylo předmětem jedné z kategorií „plánování pro budoucnost“, dodává Řezníček.

Důležitým faktorem hodnocení byla také vyváženost všech sledovaných kategorií, kterou porotci bedlivě zkoumali. Průběh obhajoby přibližuje koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agendy v Chrudimi a spoluautorka prezentací Šárka Trunečková. „Prezentovali jsme 93 slidů celkem 40 minut a poté čelili otázkám komisařů. Nebylo to jednoduché, ale ocenění nám vše vynahradilo“.

Oficiální akce se kromě soutěžících účastnili také významní zástupci OSN, Londýna, centrální londýnské čtvrti City of Westminster a dalších mezinárodních asociací.

Úspěch Chrudimi je úspěchem nejen tohoto města, ale také Projektu Zdravé město WHO a celé České republiky. Znamená totiž, že i v naší zemi existují města a obce, ve kterých mají lidé i přes řadu problémů kvalitní podmínky pro život. „Doufám, že si i díky tomuto ocenění uvědomíme, že i u nás děláme dobré věci, které oceňují mezinárodní instituce i naši kolegové z jiných měst světa. Zároveň potvrzuje, že postup dle metodiky Národní sítě Zdravých měst, jejíž jsem předsedou, má smysl a přispívá ke kvalitnějšímu životu v našich obcích“, zdůrazňuje další rozměr a význam ocenění místostarosta. Mezi oceněnými městy byl také další zástupce ČR Kladno a St. Cloud z USA.

Úspěch v soutěži LivCom Awards znamená značný přínos. Významné firmy, které uvažují o dalších investicích, se zabývají také otázkami kvality života obce, jíž se její budoucí zaměstnanci stanou součástí. „Je oblast esteticky příjemná? Je zde cítit hrdost současné komunity na své dědictví? Má oblast pověst ekologicky čistého místa? Jsou zde znaky udržitelného rozvoje a zdravého životního stylu obce? Má daná oblast plány do budoucna? Úspěch v soutěži LivCom Awards znamená kladně odpovědět na všechny tyto otázky”, shrnuje přínosy Alan Smith, ředitel soutěže.

Více informací: http://www.livcomawards.com/

  • mezinárodní Projekt Zdravé město – v roce 1988 iniciovala Světová zdravotní organizace a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko aj.). Základním cílem této aktivity je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života.
  • Národní síť Zdravých měst ČR – asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují mezinárodní Projekt Zdravé město (PZM) – Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. NSZM má dnes 84 členů, s regionálním vlivem na 1208 měst a obcí, ve kterých žije 2,5 milionu obyvatel (25 % populace ČR). Více informací o NSZM naleznete na internetových stránkách http://www.nszm.cz.

Zdroj: Pardubický kraj

Zařazeno v Novinky