KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Fotografie z dožínek

08/01/08

6. října 2007 se konaly v Lysé nad Labem Středočeské dožínky

Na náměstí v Lysé nad Labem se scházeli účastníci slavnostního dožínkového průvodu, mažoretky ze skupiny Srdíčko z Kolína a dvojspřeží kladrubských bělošů a vraníků s kočáry.

Kmochova hudba Kolín doprovázela celý program dožínek, za muzikanty šli studenti Střední odborné školy v Poděbradech v polabských krojích a nesli dožínkový věnec.

Průvodu se zúčastnili Baráčníci z Lysé nad Labem a je vidět, že baráčnická tradice baví všechny generace.

Vzácní hosté se vezli v kočárech. Na fotografii je zachycen ministr zemědělství Petr Gandalovič, náměstek hejtmana Středočeského kraje Vilém Žák, ředitelka Regionální agrární komory Středočeského kraje Dagmar Mocová a prezident Agrární komory ČR Jan Veleba.

Ing. Vilém Žák přebírá dožínkový věnec z rukou studentů jako symbol dokončené sklizně.

Při příležitosti dožínek získlo sedm podniků a podnikatelů titul "Zemědělský hospodář Středočeského kraje". Ministr zemědělství předává cenu předsedovi představenstva Rolnického družstvo Bezno z okresu Mladá Boleslav panu ing. Aleši Nežerkovi.

Náměstek hejtmana Středočeského kraje Vilém Žák předává cenu v zastoupení cenu řediteli  Zemědělské společnosti Sloveč, a.s. z okresu Nymburk panu ing. Jiřímu Sobotovi.             

                  

Zařazeno v Dožínky