KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Gandalovič: Chceme stimulovat generační výměnu v zemědělství 

25/01/08
MZe ČR

Ve Žďáru nad Sázavou,  24. 1. 2008

 Komplexní rozvoj venkovských regionů a zachování přírodního a kulturního dědictví venkova a rázu venkovské krajiny patří k prioritám Ministerstva zemědělství ČR. Na semináři nazvaném "Jak to bude dál? České zemědělství 2008 – 2014", který dnes probíhá ve Žďáru nad Sázavou, to uvedl ministr Petr Gandalovič.
 
Za klíčovou považuje podporu rozvoje infrastruktury a urychlenou realizaci protipovodňových a protierozních opatření.
„V letech 2007 – 2013 lze čerpat prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR z fondu EAFRD až 99,43 miliard korun. Našim cílem je co nejvíce stimulovat mladou generaci k zahájení podnikání na venkově, urychlit generační výměnu v zemědělství. Klademe důraz na maximální zpříjemnění podmínek pro žadatele o finanční prostředky, což znamená především snížení byrokracie na minimum,“ uvedl Gandalovič.
 
Důležitou součástí rozvoje českého zemědělství je podle ministra vazba koncepce energetiky s koncepcí využívání energetických plodin. Vedle standardních výrobních komodit chce MZe zaměřit pozornost zemědělců na problematiku hospodaření s vodou v krajině.
„Můžeme totiž předpokládat, že voda bude do budoucna stále více strategickou surovinou a udržení rovnováhy vodní bilance v krajině, bude určitě podmínkou její další prosperity,“ upozornil ministr Gandalovič.
 
Hlavními výzvami českého zemědělství do roku 2010 je podle ministra definitivní odpoutání od komunistické éry. Úkolem MZe je podle jeho slov pomoci zemědělcům, aby se podstatně více mohli postavit do role skutečných správců naší krajiny, přírodního bohatství a vodních zásob a realizovat pozemkové úpravy jakožto jednu z hlavních spojnic mezi potřebami obcí, vlastníků a výkonných zemědělců.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuálně