KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 22/2008

24/01/08
ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 22/2008 ze dne 11. ledna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla ovcí

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro klasifikační stupnici Společenství pro
jatečně upravená těla ovcí

Zařazeno v Aktuálně