KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

14/01/08

aktuální výzvy pro žádosti o dotace

Podpora biodiverzity (6.2) (uzávěrka 31.1.2008): http://www.businessinfo.cz/cz/podpory-a-dotace/618/

Obnova krajinných struktur (6.3) (uzávěrka 31.1.2008): http://www.businessinfo.cz/cz/podpory-a-dotace/619/

Optimalizace vodního režimu krajiny (6.4) (uzávěrka 31.1.2008): http://www.businessinfo.cz/cz/podpory-a-dotace/620/

Prevence sesuvů a skalních řícení, … hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů (uzávěrka 31.1.2008): http://www.businessinfo.cz/cz/podpory-a-dotace/621/

Zařazeno v Aktuálně