KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rozvoj venkova v EU: statistické a ekonomické informace

27/01/08
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Je k dispozici zpráva GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova z listopadu 2007.

GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova uveřejnilo zprávu z listopadu 2007 týkající se rozvoje venkova v EU – statistické a ekonomické informace (viz příloha). Uvedená zpráva poskytuje na národní a regionální úrovni statistické a ekonomické informace týkající se venkovských oblastí. Informace obsažené v této zprávě pocházejí z různých zdrojů a dokumentů (databáze Eurostatu, European Environmental Agency, statistické a finanční zprávy GŘ pro zemědělství).
 
Zpráva obsahuje dva typy informací:
– statistické a vědecké informace týkající se venkovských oblastí (2000–2006),
– administrativní informace týkající se implementace politiky rozvoje venkova na léta 2007–2013.
 
Zprávu vypracovaly dva ústavy Společného výzkumného střediska EU (JRC) a to:
 
 

Zařazeno v Aktuálně, Novinky