KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR

Středočeské obce obdržely v loňském roce z Programu obnovy venkova téměř 110 milionů korun

10/01/08
Středočeský kraj

10.1.2008

 Středočeský kraj v rámci Programu obnovy venkova rozdělil v roce 2007 110 milionů korun. Program obnovy venkova Středočeského kraje (POV) je dotační program, který zásadně předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Je zaměřen na hospodářský rozvoj obcí, regionů, svazků nebo sdružení obcí, zejména na obnovu hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu.

Pro rok 2007 byl schválen rozpočet POV ve výši 110 mil. Kč. Bylo podáno 893 žádostí, z nichž 867 bylo uspokojeno. Z celkové částky 109,3 mil. Kč určené na proplacení dotací bylo příjemcům poukázáno 107,2 mil. Kč. Zbývající finanční prostředky (vrácené dotace, rezerva) byly ve výši 1 mil. Kč použity na proplacení dotací pro obce oceněné v krajském kole soutěže Vesnice roku. Zbývající prostředky (0,7 mil. Kč) byly použity na úhradu administrace POV v rámci spolupráce s obcemi s rozšířenou působností.

Poskytování účelových dotací POV zabezpečuje Krajský úřad Středočeského kraje od roku 2004 z vyčleněné částky v rámci rozpočtu – po projednání v Radě Středočeského kraje a schválení v Zastupitelstvu Středočeského kraje. Z POV jsou účelové dotace pro středočeské obce do dvou tisíc obyvatel a svazky obcí poskytovány v rámci tří dotačních titulů

Zařazeno v Aktuálně, Dotace