KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Veterinární kontrola na hranicích

25/01/08
Ing. Alexandra Kvasničková / Agronavigátor

Nová internetová stránka Evropské komise k problematice veterinárních kontrol na hranicích EU.

Veterinární kontrola na hranicích je klíčovým faktorem při zajišťování toho, že živá zvířata a výrobky živočišného původu, které se dostávají do EU, jsou bezpečné (nezávadné) a splňují specifické podmínky na dovoz stanovené legislativou Společenství.
Importovaná živá zvířata a výrobky živočišného původu představují největší riziko, neboť mohou přenášet závažná onemocnění pro člověka i pro zvířata. Je proto zapotřebí podrobit je specifickým kontrolám v místech vstupu do EU. Tato místa se nazývají “veterinary border inspection ports” (BIPs).
Zásilka živých zvířat nebo výrobku živočišného původu může vstoupit do EU, pokud projde úspěšně kontrolou a je jí vydán tzv. “Common Veterinary Entry Document” (CVED).
 
Evropská komise spustila 23. ledna 2008 novou internetovou stránku “Veterinary border control”.
 

Zařazeno v Živočišná výroba