KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 133/2008

20/02/08
ing František Smítal / KIS Pardubice

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 133/2008 ze dne 14. února 2008 o dovozech čistokrevného plemenného skotu ze třetích zemí a o poskytování vývozních náhrad pro tato zvířata (kodifikované znění)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 133/2008 ze dne 14. února 2008 o dovozech čistokrevného plemenného skotu ze třetích zemí a o poskytování vývozních náhrad pro tato zvířata (kodifikované znění)

Zařazeno v Aktuálně